Anna Cybulka

Zła wiara przed sądem Unii Europejskiej

Przesłanka unieważnienia znaków towarowych ze względu na złą wiarę jest przesłanką tzw. bezwzględną. W praktyce pełnomocników w postępowaniach jest jedną z trudniejszych do wykazania.

Spór o znak towarowy Iceland

Znak towarowy zawierający nazwę kraju Iceland byłyby postrzegany przez właściwy krąg odbiorców, jako oznaczenie towarów i usług pochodzących z Islandii – uznała Wielka Izba Odwoławcza, potwierdzając jego unieważnienie.

Czy slogan może uzyskać ochronę prawną?

Slogan może zostać zarejestrowany jako znak towarowy, jeśli posiada zdolności odróżniające. Zwrot THE FUTURE IS PLANT BASED takiej zdolności nie posiada – uznał Sąd Unii Europejskiej w niedawnym wyroku.

Trudno zarejestrować konopie indyjskie w urzędzie patentowym

Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego dla cannabis, jego opisowość oraz sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami – to powody, na jakie powołują się urzędy, odmawiając tym znakom ochrony.

Czy zapach choinki można zarejestrować jako znak towarowy?

Święta to eskalacja kampanii marketingowych i to nie takich zwykłych, tylko tych magicznych, odwołujących się do wspomnień z dzieciństwa, do zapachów, smakołyków i całej palety uczuć związanych z Bożym Narodzeniem. Wykorzystywane są w nich różnorodne oznaczenia. Nie wszystkie jednak mogą korzystać z ochrony prawnej.

Siła znaków towarowych jest różna i może się zmieniać

Budując swoją markę na lata warto zastanowić się w jakie oznaczenie chcemy inwestować i dobrze to przemyśleć.

Zielone znaki towarowe – nowe trendy na rynku

Konsumenci poszukują „eko” produktów, regulacje prawne wspierają ten trend, coraz więcej firm zgłasza więc do rejestracji znaki towarowe z elementami „ekologicznymi”. Często jednak ich wnioski są odrzucane.

Anna Cybulka: Spory za zamkniętymi drzwiami

Komentarz do zapisów art. 385 nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Ochrona marki osobistej ma pewne ograniczenia

Rozwój marki skalowalnej i opartej nie tylko na osobie jej twórcy wręcz wymusza rejestrację znaku towarowego.

„Zgrane pary” - czyli strategiczne sojusze marek a prawo znaków towarowych

Sojusz marek (ang. brand Alliance) to de facto tak czy inaczej skonstruowane porozumienie między dysponentami marek czy to firmowych, produktowych a nawet parasolowych w celu osiągnięcia podwyższonej rozpoznawalności wśród odbiorców, na rynku a tym samym zwiększenia siły ich jednostkowego oddziaływania. Jest to kluczowa część budowanych strategii biznesowych, której celem jest zwiększenie zysków i zasięgu rynku.