W piśmie, do którego dotarli dziennikarze portalu money.pl, Piotr Duda zwrócił się do Zbigniewa Ziobry o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub o wszczęcie postępowań karnych względem osób, które w uporczywy oraz złośliwy sposób powierzają pracownikom czynności związane z handlem w niedziele i święta. Jak bowiem podkreśla "szereg firm i korporacji, w tym między innymi Intermarche oraz Carrefour Express, otwierają swoje placówki handlowe w niedziele i święta, twierdząc, że korzystają z wyłączenia od zakazu handlu".

Szef "Solidarności" chce zmiany przepisów, które bardziej dotkliwie karałyby placówki handlowe omijające zakaz handlu w niedziele. Obecnie, gdy przedsiębiorca łamie zakaz handlu w niedziele, to według prawa popełnia wykroczenie. - Co więcej, wymierzana wówczas kara grzywny jest na tyle niska, że uzyskany przez przedsiębiorców dochód z działalności handlowej w niedziele z nadwyżką ją rekompensuje. Kolokwialnie rzecz ujmując, przedsiębiorcom "opłaca się" łamać prawo - podaje Piotr Duda w piśmie do Zbigniewa Ziobry.

Jak pisze money.pl, po zmianie prawa, do czego chcą doprowadzić związkowcy, przedsiębiorcy będą narażać się na odpowiedzialność karną za przestępstwo. Według przewodniczącego Piotra Dudy, wykazanie kilku długotrwałych i powtarzalnych naruszeń powinno uzasadniać decyzję o zakwalifikowaniu ich jako jednego czynu zabronionego z art. 218a pkt 1 kodeksu karnego.

Art. 218a Kodeksu karnego
Uporczywe naruszanie przepisów o ograniczeniu handlu

Kto, złośliwie lub uporczywie:
1) wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,
2) wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Ustawa ograniczającą handel w niedziele, która obowiązuje od 1 marca 2018 roku przewiduje siedem niedziel w 2022 roku, w które można zrobić zakupy.

Czytaj więcej

Niedziele handlowe 2022. W te niedziele można zrobić zakupy w 2022 roku