fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Choroby przewlekłe – spotkanie z NGO w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

123RF
U co drugiego Polaka i co czwartego dziecka występują długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe. Ogólny dostęp do leczenia to ich największy problem - uważają przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spotkali się w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytanie jak rozwiązać problemy pacjentów z chorobami przewlekłymi  i co w tym zakresie może zrobić Rzecznik Praw Pacjenta.

Głównym problemem pacjentów z chorobami przewlekłymi jest według przedstawicieli organizacji pozarządowych ogólny dostęp do leczenia.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wskazała główne słabości systemu ochrony zdrowia z perspektywy ekonomiczno-społecznej. Chorzy przewlekle potrzebują stałej opieki, jednak dostęp tych osób do świadczeń jest zróżnicowany. Gdy chodzi o choroby przewlekłe nie możemy mówić o wyleczeniu a o zminimalizowaniu szkód, jakie dana choroba wyrządza tak by osoba mogła funkcjonować w społeczeństwie i móc prowadzić aktywne życie zawodowe. - Choroba nie może oznaczać wykluczenia z życia zawodowego – podkreśliła dr Gałązka-Sobotka.

Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych dodała, że osoby chore przewlekle żyją coraz dłużej, ale wiążą się z tym nowe problemy pacjentów. Nie chodzi tylko o to, by pacjenta zoperować, ale o to by pacjent żył życiem dobrej jakości.

Podczas spotkania pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta przedstawili zidentyfikowane problemy pacjentów z chorobami przewlekłymi i wynikające z nich działania Rzecznika Praw Pacjenta oraz case study – przykłady zgłoszeń pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Okazuje się, że brakuje danych nt. liczby osób cierpiących na poszczególne choroby przewlekłe. Janusz Dwornicki – Prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Chorych na Parkinsona jako przykład wskazał brak danych, jaka jest populacja chorych na Parkinsona. Nikt w Polsce nie zbiera takich informacji.

Przedstawiciele organizacji wskazywali także na potrzebę uświadamiania pacjentów chorych przewlekle o konieczności stałego przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. Krzysztof Grzesik – Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Walki z Gruźlicą, Mykobakteriozą i Chorobami Płuc – Nikifor podkreślił, że zażywanie leków jest jednym z obowiązków pacjentów, a Agata Byszewska reprezentująca Fundację NeuroPozytwyni dodała, że kampania dotycząca przyjmowania leków jest bardzo potrzebna.

Istotną kwestią poruszoną podczas spotkania był również problem dzieci chorych na choroby przewlekłe-uczniów. Reprezentanci organizacji pacjenckich wielokrotnie podkreślali znaczenie funkcjonowania w placówkach oświatowych pielęgniarek szkolnych. Monika Zamarlik – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę podkreśliła, że znaczenie pełnoetatowych pielęgniarek w szkołach dla wsparcia i pomocy uczniom chorym na cukrzycę, którzy muszą przyjmować insulinę. Większość chorób przewlekłych to choroby cywilizacyjne, związane ze stylem życia. Obecność pielęgniarek w szkołach oraz lekcje edukacji zdrowotnej są potrzebne. Ponadto pielęgniarka szkolna mogłaby wspomóc dzieci – uczniów chorych np. na astmę – dodała Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Według wyników badania EHIS, które Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w końcu 2014 r. u co drugiego mieszkańca Polski (52 proc.) występowały długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające co najmniej 6 miesięcy. Długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub choroby przewlekłe ma już co czwarte dziecko.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA