fbTrack

Zbędne wymogi hamują inwestycje budowlane

www.sxc.hu
Gdy dla danego terenu brak jest planu zagospodarowania, inwestorzy występują o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ale urzędnicy odmawiają im, powołując się często bezpodstawnie na brak dostępu do drogi publicznej.

Stosowanie przez organy administracji niejednolitej praktyki i wykładni przepisów prawa jest zmorą inwestorów budowlanych. Dość często powoduje po ich stronie powstanie nieuzasadnionych kosztów już na wstępnym etapie planowania przedsięwzięcia. Natomiast wizja prowadzenia wieloletniego sporu administracyjnego i sądowoadministracyjnego zniechęca do podejmowania działań inwestycyjnych. Problem ten pogłębia rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, które nierzadko przychylają się do stanowiska organów, formułujących absurdalne czy niemożliwe obiektywnie do spełnienia warunki realizacji inwestycji budowlanej.

Bez tytułu prawnego

Kłopoty mogą zacząć się już na samym początku, gdy inwestor chce uzyskać wiedzę na temat możliwych sposobów zagospodarowania terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, do którego nie ma tytułu prawnego. W tym przypadku istnieje bowiem konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowan...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL