fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

niepełnosprawni: miasto dowiezie dzieci do każdej szkoły

123RF
Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego zdecydował ostatecznie, że gmina pokryje koszt transportu dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa". Na początku roku szkolnego sprawa wzbudziła kontrowersje, ponieważ gmina uznała, że nie jest jej obowiązkiem zapewnienie transportu uczniów.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wcześniej Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa" w Piotrkowie Trybunalskim organizowało transport uczniów z pieniędzy uzyskiwanych od miasta. Jednak w tym roku szkolnym Centrum postanowiło przeznaczyć te pieniądze na remont budynku uzasadniając to tym, że nie jest zobowiązane do pokrywania kosztów transportu.

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, który twierdził, że nie jest obowiązany do dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami do niepublicznej placówki. Zaproponował również rodzicom zmianę placówki na publiczną, do której taki transport jest organizowany. Rodzice dzieci uczęszczających do „Szansy" złożyli do Urzędu Miasta wnioski, w których wezwali Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego do zaprzestania naruszenia prawa. Wskazali oni również, że zmiana szkoły może negatywnie wpłynąć na ich dzieci.

W sprawę zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka oferując pomoc prawną rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami w razie niezorganizowania transportu do szkoły przez Prezydenta miasta. Interwencje w tej sprawie podjął też m.in. Rzecznik Praw Dziecka oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznie Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego zmienił ostatecznie decyzję i transport dzieci pokrywany jest ze środków gminy.

„Jesteśmy zadowoleni z pozytywnego rozwiązania sprawy." – mówi dr Dorota Pudzianowska. „Pozostaje jednak kwestia zwrotu kosztów za transport organizowany przez rodziców od 1 września." – dodaje dr Dorota Pudzianowska

HFPC będzie dalej monitorować sprawę.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA