fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Pozwolenie wodnoprawne: będą ułatwienia

Adobe Stock
W prasie lokalnej nie będą publikowane już informacje o rozpoczęciu postępowania wodnoprawnego.

Szykują się zmiany w prawie wodnym obowiązującym od Nowego Roku. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce poprawić przepisy, których stosowanie w praktyce wywołuje duże wątpliwości interpretacyjne.

Projekt wprowadza ułatwienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Chodzi o te, w których jest wiele stron postępowania. Zmiana dotyczy przede wszystkim doręczania postanowień o wszczęciu postępowania oraz zapewnienia możliwości zapoznania się z dowodami lub uczestniczenia w postępowaniu.

Proponuje się likwidację obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. W efekcie postępowanie ma się skrócić.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej proponuje również, aby do 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składały Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalone opłaty za usługi wodne.

Projekt wprowadza minimalny próg, od którego będzie pobierało się opłatę za usługi wodne, wyniesie on 20 zł. Zdaniem autora projekt tyle wynosi próg opłacalności wytworzenia informacji i jej wysłania odbiorcy przez Wody Polskie.

Nowe przepisy zobowiązują Wody Polskie do przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych na następców prawnych. Pod warunkiem, że przejmie on wszystkie warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Dzięki temu zostaną wyeliminowane wątpliwości interpretacyjne.

Autorzy projektu wydłużają możliwość wydawania pozwoleń wodnoprawnych na 30 lat .Chodzi o przypadki, kiedy na wykonanie urządzenia wodnego dany podmiot poniósł wysokie nakłady związane z projektowaniem, wykonaniem i utrzymaniem urządzenia wodnego. Dzięki temu zmniejszy ryzyko gospodarcze związane z koniecznością odnawiania pozwolenia wodnoprawnego.

Projekt przywraca przepis stanowiący podstawę prawną do finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu gospodarki wodnej. Fundusz jest beneficjentem 90 proc. wpływów z opłat za usługi wodne za odprowadzanie ścieków.

To nie jedyna propozycja zmian w prawie wodnym. 26 kwietnia wchodzi w życie inna nowela do prawa wodnego. Chodzi przepisów przejściowych do zmian, które prawo wodne wprowadziło do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Obecne przepisy przewidują, że do spraw wszczętych przed datą ich wejścia w życie, tj. 1 stycznia 2018 r., stosuje się nowe regulacje. Powoduje to liczne wątpliwości interpretacyjne, np. czy inwestor musi ponownie się starać o postanowienie, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, choć uzyskał je przed Nowym Rokiem. Nowela przewiduje, że do postępowań wszczętych, a niezakończonych do 1 stycznia 2018 r. stosować stare uregulowania. Chodzi m.in. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

etap: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA