fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Urzędnik może sam wybrać imię dla Twojego dziecka

Dziecko
Adobe Stock
Choć nie ma sformalizowanej listy imion, które można nadać dziecku, to istnieją ograniczenia, których trzeba przestrzegać. Ważny jest też czas na zgłoszenie urodzenia. Jeśli rodzice nie dopełnią obowiązków należycie imię może wybrać kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Jakie imię można nadać dziecku

Wybór imienia dla potomka musi być zgodny z prawem. O zasadach zgłaszania urodzenia stanowi prawo o aktach stanu cywilnego w art 59. Z przepisów wynika, że pociechy nie można nazwać w sposób ośmieszający ani nieprzyzwoity. Imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej i powinno wskazywać na płeć dziecka. - Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci - stanowi pkt 3. art. 59. Dziecko może przyjąć maksymalnie dwa imiona urzędowe. Dozwolone też jest wybieranie imion obcych bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców.

Dla przykładu w 2020 r. w Katowicach urzędnicy odmówili nadania imienia Sosnowiec dla chłopca i Toshiba dla dziewczynki.

Termin na zgłoszenie

Termin na rejestrację dziecka w urzędzie stanu cywilnego wynosi 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Dokument wystawia upoważniona osoba, która odebrała poród (np. lekarz, położna) i przekazuje do urzędu najpóźniej 3 dni od jego wystawienia.

Co ważne można zgłosić wyłącznie malucha urodzonego w Polsce. Obowiązek ten wypełnić może zarówno matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Oświadczenie ojca

W sytuacji, gdy ojciec nie jest mężem matki dziecka, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. - Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka - czytamy na gov.pl.

Ojciec może złożyć stosowne zapewnienie przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, konsulem Rzeczypospolitej Polskiej oraz sądem. Do uznania ważności oświadczenia matka dziecka musi je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy.

Zgłoszenie on-line

W obecnych czasach najlepiej dopełnić formalności przez internet. Potrzebny jest do tego profil zaufany, który w łatwy sposób można założyć przez stronę www.pz.gov.pl. Następne należy wejść na www.gov.pl. W prawym górnym rogu strony znajduje się wejście na "Mój GOV". Po kliknięciu w "Mój GOV" należy użyć profilu zaufanego do zalogowania. Następnie trzeba wybrać e-usługę "Zgłoszenie urodzenia dziecka".

Na początku należy oświadczyć, że jest się rodzicem dziecka. Następnie sprawdzić poprawność swoich danych oraz wprowadzić dane drugiego rodzica. W kolejnym kroku uzupełnia się dane dziecka oraz wybiera się adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów. Na sam koniec trzeba sprawdzić informacje we wniosku i podpisać go profilem zaufanym.

Dobrze jest podać swój adres e-mail i numer telefonu - mogą się przydać gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień.

Urzędnik sam nada imię

Kierownik urzędu stanu cywilnego może sam wybrać imię dla dziecka i zarejestrować jego urodzenie, gdy upłynie termin na zgłoszenie. Zrobi to w oparciu o otrzymaną kartę urodzenia.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli rodzice nie zastosują się do zasad wyboru imienia. Urzędnik może odrzucić wniosek rodziców i nazwać dziecko z urzędu. W taki sytuacji wydawana jest decyzja administracyjna przez kierownika USC. Od decyzji można się odwołać do wojewody w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy przekazać kierownikowi urzędu, który wydał decyzję.

Z reguły urzędnicy wybierają najbardziej popularne imiona. Przy nazwaniu dziecka z urzędu sporządza się stosowną adnotację w akcie stanu cywilnego.

Baza imion

Aktualne oraz wcześniejsze bazy imion nadawanych dzieciom można znaleźć pod adresem dane.gov.pl. Ze strony można pobrać pliki imion nadawanych w konkretnych latach z uwzględnieniem województw. Co ciekawe można tam wyszukać statystyki dotyczące drugich imion nadawanych dzieciom w Polsce. Udostępnione tam dane są bezpłatne.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA