VAT

Darowizna z firmy żony do firmy męża - czy należy się VAT

123RF
Przeniesienie majątku z firmy żony do działalności męża jest opodatkowane.

Prowadzący własne firmy małżonkowie są odrębnymi podatnikami. Darowizny między nimi fiskus traktuje jak opodatkowane dostawy towarów. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj także: Czy darowizna przedsiębiorstwa jest opodatkowana

Wystąpiła o nią kobieta, która zajmuje się wynajmem maszyn budowlanych. Sześć lat temu kupiła koparko-ładowarkę. Odliczyła VAT z faktury i zaliczyła sprzęt do środków trwałych. Teraz chce go przekazać nieodpłatnie mężowi, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Czy kobieta musi opodatkować tę operację? Twierdzi, że nie, ponieważ nie jest to klasyczna dostawa towarów. Małżonkowie mają wspólność majątkową i koparko-ładowarka już w momencie zakupu stała się ich wspólną własnością. Przekazanie jej do firmy męża jest tylko przesunięciem w tym wspólnym majątku.

Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Powołał się na art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez dostawę towarów rozumie się także nieodpłatne ich przekazanie. Są opodatkowane, jeśli przy ich nabyciu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Ten warunek został w tej sprawie spełniony.

Skarbówka podkreśliła też, że istotą dostawy towarów – w świetle ustawy o VAT – nie jest przeniesienie prawa własności. Ważniejszy jest aspekt ekonomiczny, czyli przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Fiskus przypomniał, że zgodnie z ustawą o VAT zarówno kobieta, jak i jej mąż traktowani są jako odrębni, niezależni podatnicy. Kobieta, prowadząc swoje przedsiębiorstwo, używając części składników majątku wspólnego (w tym koparko-ładowarki), ma nad tym majątkiem kontrolę ekonomiczną. Jest więc jego właścicielem w sensie ekonomicznym. Jeśli przekaże sprzęt do firmy męża, nastąpi przeniesienie prawa do dysponowania nim.

Reasumując, nieodpłatne przekazanie mężowi koparko-ładowarki powinno być opodatkowane. Przy czym fiskus zastrzegł, że ustawa o VAT nie przewiduje potwierdzania takiej czynności fakturą. Może być wykazana dowolnym dowodem. ©?

Numer interpretacji: 0115-KDIT1-2. 4012.443.2018. 1.AW

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL