fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Rozliczenie VAT od opłaty za nocleg podczas konferencji biznesowej okazuje się kłopotliwe

Biznesmen w hotelu
Adobe Stock
VAT od usług konferencyjnych w hotelach powinien być odliczalny dla nabywców, ale jest z tym problem.

Jak organizator konferencji biznesowej z wykładami, posiłkami i noclegiem powinien rozliczać się z hotelem, w którym ma miejsce konferencja, i ze swoimi nabywcami? W zasadzie taka konferencja to znacznie więcej niż tylko nocleg, więc powinna być traktowana jako tzw. świadczenie złożone, w którym usługa czysto hotelowa jest tylko jednym z jej elementów. Z wydanych 23 kwietnia objaśnień ministra finansów nie wynika jednak taka możliwość.

Tylko odprzedaż

Zacznijmy jednak od tego, co się stało w przepisach. Otóż 1 stycznia wszedł w życie pakiet ustawowy zwany „SLIM VAT", który z założenia miał uprościć i unowocześnić system tego podatku. Rzeczywiście, przyniósł pewne ułatwienie. Otóż pojawił się przepis przewidujący możliwość odliczania VAT od usług noclegowych nabytych przez podatników. Z objaśnień MF wynika jednak, że takie odliczenie może następować wyłącznie w celu ich odprzedaży. Jak przewidują wyjaśnienia, chodzi o odprzedaż po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę w związku z tzw. refakturą usługi.

To część usługi

Takie rozwiązanie nie zadowala jednak ani hoteli, ani branży organizującej konferencje i inne wydarzenia, w których nocleg jest tylko częścią usługi. Z przepisów i ich objaśnień mogłoby bowiem wynikać, że organizator takiej imprezy powinien otrzymać od hotelu dwie faktury: jedną za nocleg, a drugą za usługę konferencyjną.

Taka praktyka kłóciłaby się z wydanymi dotychczas interpretacjami prawa podatkowego, dopuszczającymi rozliczenia między hotelem a firmą nabywającą jego usługi na zasadach ogólnych, uwzględniających traktowanie usług konferencyjnych jako tzw. usług złożonych. Na przykład w interpretacji indywidualnej z 6 września 2017 r. (0114-KDIP1-3.4012.182.2017. 2.ISK) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że na zasadach ogólnych jako świadczenia złożone należy opodatkować usługi, w skład których wchodzą m.in. wynajem sprzętu konferencyjnego oraz usługi konferansjerskie, prowadzenie konferencji i szkoleń, usługi trenerskie nabywane od firm specjalistycznych oraz „usługi własne", czyli przygotowanie koncepcji, strategii i scenariusza konferencji/szkolenia, stworzenie harmonogramu wydarzenia.

Apel o zmianę

Z tych właśnie powodów Polska Izba Turystyki zaapelowała w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców o podjęcie działań, które by doprowadziły do takiej zmiany prawa lub jego interpretacji, która pozwalałaby na odliczanie całości VAT od nabywanych od hoteli usług, gdy jest w nich organizowana konferencja, a nie pobyt czysto wypoczynkowy. Izba zwraca uwagę, że w praktyce powinno się zagwarantować taką możliwość niezależnie od tego, czy na odprzedawanych usługach noclegowych (lub usługach kompleksowych) uzyskują one jakąkolwiek marżę, oraz bez rozróżnienia, czy odprzedaż ta odbywa się jednostkowo czy też w sposób złożony.

„Pozwoli to na jeszcze mocniejsze uproszczenie rozliczeń podatkowych podatników, w szczególności tych, którzy operują w pełnym wyzwań i przeciwności losu sektorze usług turystyki" – pisze prezes Izby Paweł Niewiadomski, nawiązując do trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się zarówno branża hotelarska, jak i konferencyjna w czasie pandemii koronawirusa.

Justyna Zając-Wysocka, doradca podatkowy, ekspert Polskiej Izby Turystyki

Z objaśnień MF do nowych przepisów wynika, że odnosi się to wyłącznie do sytuacji, w której podatnik „przenosi" tę usługę na kolejnego nabywcę poprzez refakturowanie usługi. Takie stanowisko jest krzywdzące dla firm działających m.in. w sektorze usług konferencyjnych. Usługa noclegowa jest bowiem w ich przypadku częścią złożonej usługi konferencyjnej. Dotychczas wydane interpretacje prawa podatkowego potwierdzają, że podmioty nabywające kompleksowe usługi organizacji konferencji są uprawnione do odliczenia z tego tytułu VAT, pomimo że świadczeniem pomocniczym jest usługa noclegowa. Warto zatem jednoznacznie zapisać w ustawie, że podatnicy nabywający usługi noclegowe w celu świadczenia usługi kompleksowej, polegającej np. na organizacji konferencji, mają również prawo do odliczenia VAT od tych usług noclegowych, i to niezależnie od tego, czy uzyskują jakąkolwiek marżę.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA