fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sąd Najwyższy skierował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych skierował dziś do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, m.in. ws. dopuszczalności orzekania przez sądy krajowe o statusie osób powołanych na sędziów SN. SN wniósł o zastosowanie przez Trybunał trybu przyspieszonego.

Pytania wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego powołanego w 2018 r. przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Pozew wniosła sędzia Monika Frąckowiak orzekająca w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto. Przed sądem dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie toczy się wobec niej sprawa za przekroczenia terminów na sporządzenie uzasadnień wyroków.

Pozwanym przez  jest zaś sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który  miał wyznaczyć ten właśnie sąd do rozpatrzenia dyscyplinarki sędzi Frąckowiak w pierwszej instancji. Monika Frąckowiak domaga się uznania, że Jan Majchrowski  nie jest sędzią Sądu Najwyższego.

Czytaj też: Rzecznik dyscyplinarny wznawia postępowania ws. sędzi Frąckowiak i sędziego Brazewicza

Przedstawione dziś pytania prejudycjalne dotyczą dopuszczalności orzekania przez sądy krajowe o statusie osób powołanych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego i prawidłowości procedury zmierzającej do tych powołań oraz charakteru regulacji dotyczącej Izby Dyscyplinarnej.

1) Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust. 3 oraz art. 6 ust. 3 TUE w związku z art. 47 KPP oraz art. 267 akapit trzeci TFUE należy interpretować w ten sposób, że sąd ostatniej instancji państwa członkowskiego może stwierdzić w postępowaniu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego, że nie jest sędzią osoba, której doręczono akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w tym sądzie wydany na podstawie naruszających zasadę skutecznej ochrony sądowej przepisów lub w trybie niezgodnym z tą zasadą, gdy intencjonalnie uniemożliwiono zbadanie tych kwestii przez sąd przed wręczeniem tego aktu?

2) Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 47 KPP w związku z art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że zasada skutecznej ochrony sądowej zostaje naruszona w przypadku doręczenia aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego po wystąpieniu przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni prawa Unii, od odpowiedzi na które zależy ocena zgodności z prawem Unii przepisów krajowych, których zastosowanie umożliwiło wręczenie tego aktu?

3) Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 3 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że zasada skutecznej ochrony sądowej zostaje naruszona przez niezapewnienie prawa do sądu w przypadku doręczenia aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu państwa członkowskiego w wyniku postępowania nominacyjnego przeprowadzonego z rażącym naruszeniem reguł prawa tego państwa dotyczących powoływania sędziów?

4) Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 47 KPP w związku z art. 267 akapit 3 TFUE należy interpretować w ten sposób, że zasadę skutecznej ochrony sądowej narusza utworzenie przez ustawodawcę krajowego w sądzie ostatniej instancji państwa członkowskiego jednostki organizacyjnej, która nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii?

5) Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi, art. 2, art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 47 KPP w związku z art. 267 akapit 3 TFUE należy interpretować w ten sposób, że o istnieniu stosunku służbowego i statusie jako sędziego osoby, której doręczono akt powołania do pełnienia urzędu sędziego sądu ostatniej instancji państwa członkowskiego, nie może rozstrzygać właściwa w świetle prawa krajowego jednostka organizacyjna tego sądu, do której powołano tę osobę, złożona wyłącznie z osób, których akty powołania dotknięte są wadami wskazanymi w pytaniach nr 2-4, i która z tych przyczyn nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii, lecz inna jednostka organizacyjna tego sądu spełniająca wymogi prawa Unii dla sądu?

Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie przez Trybunał trybu przyspieszonego. Jeśli Trybunał zastosuje taki tryb, jest szansa, że rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w ciągu kilku miesięcy, a nie lat.

Są to kolejne pytania Sądu Najwyższego dotyczące środków ochrony zasady państwa prawa jako podstawowej wartości Unii Europejskiej. Ostatnio, w maju 2019 r. , Izba Cywilna SN skierowała do TSUE pytania w związku ze sprawą sędziego Waldemara Żurka.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA