fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Mediacja w procesach dot. spraw małoletnich

123RF
- Mediacje pozwalają rozwiązać konflikty pomiędzy ludźmi lub instytucjami, ułatwiają nawiązywanie relacji na równych zasadach, można je więc rozumieć również jako swoiste spoiwo praw człowieka – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania uczestników Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, której pierwsza letnia edycja odbyła się w Mostach, k. Gdyni.
Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Uczestnikami Akademii są nauczyciele i uczniowie szkół w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu oraz Gdańsku. Podmioty podjęły współpracę w 2015 roku, by stworzyć systemowe ramy funkcjonowania w Polsce mediacji szkolnej i rówieśniczej. Popularyzacja mediacji odbywa się poprzez cykliczne działania jakimi są: letnia i zimowa Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz całoroczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów w tym zakresie.
Pierwsza letnia edycja Akademii była okazją do wymiany doświadczeń w spojrzeniu na mediację z perspektywy uczeń – nauczyciel (rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym) oraz dzieci – dorośli.
Marek Michalak podkreślił znaczenie mediacji w postępowaniach sądowych dotyczących spraw małoletnich.
- W wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka. Jestem zbudowany, że młodzież w czasie wakacji podejmuje się tak niezwykłego wyzwania edukacyjnego, którego efekty będzie można wykorzystać po powrocie do środowisk szkolnych – mówił.
Sędzia Agnieszka Rękas, Społeczny Doradca RPD przypomniała historię rozwoju mediacji w Polsce i na świecie, a sędzia Rafał Terlecki zwrócił uwagę na to, jak nowe regulacje prawne sprzyjają popularyzacji i rozwojowi mediacji w polskich sądach.
W dalszej części spotkania uczestnicy Akademii zaprezentowali efekty dotychczasowej pracy i przedstawili symulację mediacji rówieśniczej. Analizę symulacji przeprowadziła Katarzyna Stryjek z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.
- Uczestniczymy w niezwykłym procesie zmiany świadomości własnej i rówieśników w kwestii rozwiązywania sporów. Wizyta Rzecznika oraz innych ważnych gości tylko utwierdza nas w przekonaniu, że Akademia może przyczynić się do popularyzacji mediacji rówieśniczych – podkreślali.
Spotkanie z młodzieżą było okazją do przedstawienia działań i priorytetów Rzecznika Praw Dziecka oraz dyskusji na temat praw dziecka. Marek Michalak odpowiadał na liczne pytania uczestników Akademii dotyczące funkcjonowania urzędu czy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12.
W Akademii oprócz młodzieży i Marka Michalaka uczestniczyli: Agnieszka Rękas (Sędzia w stanie spoczynku, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka), Rafał Terlecki (Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku), mec. Jolanta Kucharzak (Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych), Katarzyna Stryjek (szefowa Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku), Iwona Klein (Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku), Jolanta Mojsiejuk (Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy w Kossakowie) oraz Anna Szymborska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach, gdzie pracują i wypoczywają uczestnicy Akademii).
Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA