fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Rozpoczynamy cykl: rachunkowe zamknięcie roku

Magdalena Ludwiczak
Specjaliści z Rödl & Partner chcieliby powrócić na biurka księgowych oraz strony internetowe pomagające im w pracy i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tzw. rachunkowego zamknięcia roku. W gronie autorów znaleźli się nie tylko biegli rewidenci, ale i specjaliści z zakresu podatków, aby przedstawić w „pigułce" także najważniejsze zmiany, jakie czekają firmy przy podatkowym zamknięciu roku 2018.

Mamy co prawda dopiero początek listopada – jednak doświadczenie wskazuje, że to już ostatni moment na odpowiednie zaplanowanie całego procesu rachunkowego zamknięcia roku. Do najważniejszych elementów tego procesu należy: zaplanowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów, środków pieniężnych i rozrachunków, ustalenie wysokości koniecznych odpisów aktualizujących oraz rezerw, dokonanie prawidłowej wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów. Po przeprowadzeniu tych czynności następuje sporządzenie sprawozdania finansowego, które w wymaganych ustawą przypadkach podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po zakończeniu tych czynności sprawozdanie finansowe zostaje zatwierdzone i złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz we właściwym urzędzie skarbowym.

Czytaj też:

Dla wielu jednostek zamknięcie roku 2018 będzie zamknięciem szczególnym, ze względu na zmiany ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wprowadzają konieczność stosowania struktur logicznych sprawozdań finansowych. Zmiany tych ustaw i ich oddziaływanie na prace bilansowe opisane zostaną w jednym z artykułów cyklu.

Zagadnieniem, które rozpoczyna cykl, jest artykuł na temat inwentaryzacji, czyli co, jak i kiedy inwentaryzować, aby czynności inwentaryzacyjne nie utrudniały spółce bieżącego funkcjonowania, a jednocześnie pozwoliły ustalić rzeczywisty stan aktywów i pasywów.

Przy okazji zamykania roku ujawnia się wiele kwestii problematycznych, jak np. prawidłowe ujmowanie wartości szacunkowych czy ujmowanie leasingów, ze względu na wprowadzane na przełomie roku 2018/2019 zmiany zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i MSSF. Zawsze aktualnym tematem jest koszt wytworzenia w wycenie zapasów czy prawidłowe ujęcie wyceny instrumentów finansowych. Przedstawimy również rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego. Skupimy się także na podatku odroczonym i dochodowym za rok 2018.

Chcielibyśmy, aby nasza wiedza poparta doświadczeniem w zakresie rachunkowości oraz badaniu sprawozdań finansowych okazała się pomocna na każdym etapie prac.

Przy wyborze tematów kierowaliśmy się dwoma celami. Po pierwsze – chcemy naświetlić najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem roku, tj. istotne zmiany obowiązujących przepisów oraz obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej, po drugie – zwracamy uwagę na problemy, z jakimi najczęściej spotykają się firmy w praktyce.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą przekażemy w artykułach, pozwoli dobrze przygotować się do zamknięcia roku finansowego i uniknąć nieprawidłowości, które rzutować będą na sytuację firmy.

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, Partner w Rödl & Partner

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA