fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Sąd Najwyższy: "ostatnie" kasacje w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów

Fotorzepa / Kuba Kamiński
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pozwoli na rozpoznanie pięciu niezakończonych dotychczas spraw dotyczących kasacji od orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów - informuje Sąd Najwyższy.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej w sprawie wykładni przepisów intertemporalnych obecnie obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Postanowieniem z 25 marca 2021 r. (sygn. akt P 4/19) Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w tej sprawie. Jednak uzasadnienie tego orzeczenia wyjaśnia przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie - wskazuje w komunikacie Sąd Najwyższy.

Jak stwierdzono, linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dyscyplinarnych jest jednolita i trwała. „Prawo do sądu powinno być zagwarantowane w ramach każdego postępowania dyscyplinarnego, niezależnie od tego, czy chodzi o postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących zawód zaufania publicznego, czy wobec osób przynależących do innych grup zawodowych. Każde postępowanie dyscyplinarne jest bowiem postępowaniem represyjnym zmierzającym do ukarania osoby obwinionej o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego. Sądowa kontrola prawidłowości postępowania dyscyplinarnego oraz rozstrzygnięć w nim wydawanych gwarantuje ochronę konstytucyjnych praw i wolności takiej osoby, a dodatkowo – jeżeli wykonuje ona zawód zaufania publicznego – stanowi element nadzoru państwa nad działalnością samorządu zawodowego. Z tego też względu w każdej sprawie dyscyplinarnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia w pozasądowym postępowaniu dyscyplinarnym, ustawodawca musi zapewnić prawo do wszczęcia sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego i zapadłego w jego wyniku orzeczenia" – napisano w uzasadnieniu.

Odnosząc się do zaistniałego problemu, Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż „z całokształtu zmian dokonanych przez ustawodawcę w ustawie o SN wynika, że ich celem było także (...) wzmocnienie sądowej kontroli orzeczeń zapadłych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec prokuratorów, a nie ograniczanie konstytucyjnego prawa do sądu". W konkluzji Trybunał wyjaśnił, że „kasacja nie przysługuje tylko od orzeczenia sądu drugiej instancji – Sądu Najwyższego (...) działającego w sprawach określonych w rozdziale 3 działu IV Prawa o prokuraturze. W przypadku występującym w rozpatrywanej sprawie, a więc gdy sądem drugiej instancji jest sąd dyscyplinarny, kasacja przysługuje".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA