fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Adwokaci apelują do prokuratorów o respektowanie prawa podejrzanych do bezpłatnej pomocy tłumacza

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Adwokaci apelują do prokuratorów, by respektowali uprawnienia podejrzanych obcokrajowców do bezpłatnej pomocy tłumacza w porozumiewaniu się z obrońcą podczas postępowania przygotowawczego.

Komisja Praw Człowieka przy NRA, która wystosowała apel do Prokuratora Generalnego, twierdzi, że prokuratorzy nie zapewniają podejrzanym, niewładajacym językiem polskim, dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza przy porozumiewaniu się i spotkaniach z obrońcami. Prawo do takiej pomocy w praktyce jest respektowane tylko na etapie czynności procesowych.

- Prokuratorzy referenci z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury notorycznie zajmują negatywne stanowisko w zakresie powołania biegłego tłumacza z odpowiedniego języka obcego do uczestnictwa w spotkaniach obrońców z podejrzanymi, w tym w spotkaniach poprzedzających czynności procesowe. Powyższa praktyka odbywa się również przy korzystaniu przez podejrzanych z pomocy obrońców z urzędu (...) Prokuratorzy sygnalizują, że koszty tłumaczenia mogą zostać uwzględnione w końcowym rozliczeniu po zakończeniu postępowania - czytamy w piśmie do Prokuratora Generalnego.

Adwokaci przypominają, że takie działania prokuratorów są rażąco sprzeczne z uprawnieniami podejrzanych określonymi w kodeksie postępowania karnego i dyrektywie Parlamentu Europejskiego z 20 października 2010 r. 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 72 par. 1 k.p.k. oskarżony ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim. Zgodnie  z par. 2 tłumacza należy wezwać do czynności z udziałem oskarżonego, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, zaś na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy - również w celu porozumienia się oskarżonego z obrońcą w związku z czynnością, do udziału w której oskarżony jest uprawniony. Komisja Praw Człowieka przy NRA uważa, że to samo dotyczy spotkania obrońcy z podejrzanym, bo jest ono bezpośrednio związane z udziałem podejrzanego w czynnościach podejmowanych w toku postępowania przygotowawczego.

- Brak możliwości efektywnego porozumienia się obrońcy z podejrzanym wyklucza możliwość realnego wykonywania obowiązków obrońcy, co przesądza o iluzoryczności prawa do obrony każdego podejrzanego (w art. 6 Kodeksu postępowania karnego) - piszą adwokaci.

Komisja zwraca też uwagę na inny, systemowy, problem - konieczność objęcia tłumacza uczestniczącego w spotkaniach obrońcy z podejrzanymi tajemnicą obrończą. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie ujawnienia faktów i okoliczności istotnych z punktu widzenia obrony.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA