fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Badanie psychologiczne kierowcy pozbawionego dożywotnio prawa jazdy jest bezcelowe - wyrok WSA

Badanie psychologiczne kierowcy
Adobe Stock
Nie można było wysłać na badania psychologiczne kierowcy pozbawionego dożywotnio przez sąd i starostę uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Prawomocnym wyrokiem sąd rejonowy uznał kierowcę za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Na podstawie tego orzeczenia sądu karnego starosta cofnął dożywotnio uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B. Ale wydał także decyzję administracyjną wzywającą byłego już kierowcę na badania psychologiczne w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrujące sprawę w II instancji, zwróciło uwagę na przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Przewidują one, że jeżeli dana osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, starosta jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania psychologiczne. Nie może też odstąpić od jej wydania. Ponieważ przepisy nie przewidują innej możliwości, starosta nie mógł postąpić inaczej – orzekło SKO.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarżący zarzucił błędną interpretację przepisów ustawy o kierujących pojazdami. W jego opinii starosta nie mógł skierować go na badania psychologiczne z powodu cofnięcia dożywotnio uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kategorii B.

WSA przyznał mu rację i uchylił obie zaskarżone decyzje. W ocenie WSA, wydając decyzję administracyjną o skierowaniu skarżącego na badania psychologiczne, pominięto treść wyroku sądu rejonowego, czyli orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, co doprowadziło do błędnego zastosowania przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z tym wyrokiem i decyzją starosty o cofnięciu dożywotnio uprawnień do kierowania pojazdami powstała bowiem przeszkoda do skierowania skarżącego na badania psychologiczne.

Sygn. akt: II SA/Bd 306/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA