fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Najczęstsze problemy prawne Polaków: urzędy, samochody, praca

123RF
Przeprowadzone badanie D.A.S. badanie wykazało, że w ciągu ostatnich 5 lat blisko co piąty Polak spotkał się problemem natury prawnej.

Najczęściej dotyczyły one spraw załatwianych w urzędach i instytucjach (32%), związanych z pojazdem i transportem (26,3%) oraz kwestiami zatrudnienia czy pracy (23,9%). Niewiele rzadziej kłopoty prawne napotykamy w związku z kupnem rzeczy lub usług (21,8%) oraz transakcjami internetowymi (20,4%). Z problemami musimy radzić sobie jednak sami, bo ubezpieczenie ochrony prawną posiada mniej niż co 10 Polak - wykazało badanie D.A.S., przeprowadzone przez dom badawczy SW Research.

Polacy wciąż rzadko ubezpieczają się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i kosztów z nimi związanych. Wg ogólnopolskiego badania D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. najczęściej (poza obowiązkowymi ubezpieczaniami) ubezpieczamy dodatkowo samochód (AC i inne) - tak wskazało 57,1% respondentów. Podobny odsetek badanych korzysta również z polisy na życie (56,5%) oraz ubezpiecza nieruchomości (52,5%). Blisko 1/3 posiada też prywatne ubezpieczenie medyczne. Natomiast Polacy bardzo rzadko korzystają z ubezpieczeń ochrony prawnej, które zapewnia m.in. dostęp do doradztwa prawnego oraz pokrywa koszty wsparcia i reprezentacji prawnika w razie problemu czy sporu sądowego. Tylko 6% z nas zabezpiecza taką polisą swoje gospodarstwo domowe, podczas gdy aż 21% Polaków miało w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jeden problem prawny.

– Ryzyko związane z kwestiami prawnym jest powszechne i nie da się go całkowicie wykluczyć. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może oznaczać obciążenie domowego budżetu, często w najmniej spodziewanym momencie oraz mieć poważne konsekwencje, nie tylko finansowe. Niestety, świadomość społeczna w Polsce w tym względzie jest wciąż niska, co ma odzwierciedlenie w niewielkim procencie osób ubezpieczających się – komentuje Janusz Zemła Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w D.A.S.

Z czym mamy problemy prawne?

W badaniu D.A.S. respondenci, którym w ostatnich latach przydarzył się problem prawny (21% ogółu badanych), wskazali także kwestie, których one dotyczyły, przy czym mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Dla blisko 1/3 osób w tej grupie kłopot natury prawnej wiązał się ze sprawami załatwianymi w urzędach lub instytucjach publicznych. Drugą najczęściej wskazywaną kategorią były kwestie związane z samochodem lub transportem, a trzecią sprawy dotyczące pracy i zatrudnienia. Dość często respondenci spotykali się z trudnościami prawnymi także w kontekście zakupów oraz transakcji internetowych, tak wskazała blisko co piąta osoba.

 

 

Według eksperta D.A.S. szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia problemu prawnego dotyczy uczestnictwa w ruchu drogowym. – Nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności nie możemy przewidzieć zachowania innych osób poruszających się po drogach i tym samym całkowicie wyeliminować ryzyka wypadku czy kolizji. Wciąż wielu kierowców zapomina, że takie zdarzenia mają skutek nie tylko fizyczny, ale i prawny. W przypadku konieczności obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych lub w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, np.: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesioną szkodę, jeśli nie mamy ubezpieczenia ochrony prawnej, to musimy wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, koszt opinii biegłych i opłaty sądowe, sfinansować z własnego portfela. Dlatego też, wcześniejsze i odpowiednie zabezpieczenie się pod kątem finansowym od ewentualnego procesu sądowego jest równie ważne, co ubezpieczenie autocasco lub assistance - podkreśla Janusz Zemła.

Jak wypadamy na tle innych krajów Europy

Według podobnej ankiety przeprowadzonej przez międzynarodowe stowarzyszenie ubezpieczycieli ochrony prawnej - RIAD w 2017 r. mieszkańcom krajów Europy Zachodniej – Niemiec, Francji, Holandii i Irlandii ? problemy i spory prawne zdarzały się nieco częściej niż Polakom. Z przynajmniej jedną taką sytuacją w ciągu 5 lat miał do czynienia, blisko co trzeci Francuz (32%) i Niemiec (29%) i więcej niż co czwarty Irlandczyk (27%) oraz Holender (26%). Wyniki dla zbliżonego badania, zleconego przez D.A.S. w naszym kraju wykazały, że Polacy z kłopotami natury prawnej spotykają się rzadziej (20,7%), a przynajmniej tak sądzą.

- Przed powszechnym korzystaniem z usług prawnych, Polaków w dużej mierze powstrzymuje świadomość konieczności poniesienia kosztów. Na Zachodzie zdecydowanie więcej osób ma ubezpieczenia ochrony prawnej, dzięki czemu finanse nie stanowią tak dużej bariery w korzystaniu z usług prawników, a co za tym idzie w rozwiązywaniu problemów czy sporów prawnych - dodaje Janusz Zemła z D.A.S.

- W Niemczech ok. 40% konsumentów posiada ubezpieczenie ochrony prawnej. Taką polisą zabezpiecza się także podobny odsetek przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów. To z pewnością przekłada się na wyższą skłonność do podejmowania decyzji o zaangażowaniu się w spór prawny, bo pomoc i reprezentacja prawnika jest finansowana przez ubezpieczenie - twierdzi adwokat Roland Myca z niemieckiej kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca, partner D.A.S. w Niemczech.

Przy bliższym spojrzeniu na naturę prawną problemów prawnych Europejczyków i Polaków widać jednak dużo podobieństw. W krajach ankietowanych przez RIAD, podobnie jak w Polsce, najczęściej dotyczyły one pracy i zatrudnienia oraz samochodu. Wśród odpowiedzi, w badanych przez RIAD państwach, często pojawiały się też kłopoty związane z kwestiami mieszkaniowymi i nieruchomości (z wyjątkiem Holandii). Z doświadczeń Rolanda Myca wynika, że w Niemczech właśnie te sprawy są w też najczęściej zgłaszane przez ubezpieczonych posiadających polisę ochrony prawnej. Ze wsparcia w ramach tego rodzaju ubezpieczenia Niemcy korzystają przede wszystkim w zakresie prawa drogowego (wypadki komunikacyjne oraz wykroczenia), prawa najmu oraz prawa pracy, wskazuje adwokat.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2016 r. Towarzystwo obsługiwało niespełna 83% wszystkich zdarzeń objętych ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając niemal 49% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń ochrony prawnej na polskim rynku.

Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln klientów, w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest także częścią europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego światowego reasekuratora Münich Re.

Źródło: informacja prasowa D.A.S.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA