Podatki

PIT: jak złożyć oświadczenie o wyborze preferencyjnej formy rozliczenia

Fotolia.com
Oświadczenie o wyborze preferencyjnej formy rozliczenia można złożyć w każdym miejscu PIT.

Dawid znów wygrał z Goliatem. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną samotnej matki i nie zostawił suchej nitki na bezdusznym, formalistycznym podejściu skarbówki do sposobu złożenia oświadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT.

Suma nieszczęść

Sprawa kobiety wydawała się beznadziejna. Gdy zmarł jej mąż, została sama z córką. Za 2013 r. chciała skorzystać z preferencyjnego rozliczenia jako samotnie wychowująca dziecko. Okazało się, że płatnik błędnie sporządził PIT-11 dotyczący świadczenia dla dziecka po zmarłym ojcu, kwalifikując je jako przychody z pracy. Nie chciał go skorygować. Oficjalna infolinia skarbówki, a później jej urzędnicy zapatrzeni na informację od płatnika również twierdzili uparcie, że świadczenie wypłacone córce po śmierci ojca nie jest rentą rodzinną i matka nie może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem.

Kobieta nie dawała za wygraną i postanowiła rozliczyć się jako samotna matka. Zeznanie wypełniała jednak przy użyciu oficjalnego programu do rozliczeń przez stronę resortu finansów. Przez błąd PIT-11 system nie dopuszczał możliwości zaznaczenia kwadratu, który powinna zakreślić osoba rozliczająca się jako samotny rodzic. Kobieta swoja wolę preferencyjnego rozliczenia wyraziła pod koniec formularza w części przeznaczonej na informacje uzupełniające.

Kilka miesięcy później złożyła jeszcze korektę zeznania za 2013 r. i wniosła o nadpłatę prawie 10 tys. zł. Tym razem zakreśliła kwadrat, którego zaznaczenie jest równoznaczne z wyborem preferencyjnej formy rozliczenia. Wskazała jednak na okoliczności związane z błędami przy wystawianiu PIT-11.

Tym razem fiskus pochylił się nad błędnym PIT-11 i płatnik po jego interwencji go poprawił. Nic to jednak nie dało. Bo choć wiadomo było, że świadczenie wypłacone małoletniej po śmierci ojca to uposażenie rodzinne, to urzędnicy zasłonili się... terminem. Stwierdzili, że po upływie terminu do rozliczenia PIT rocznego, czyli po 30 kwietnia, nie można zmienić sposobu opodatkowania wybranego w pierwotnym PIT.

Kobieta bez skutku przekonywała, że w zeznaniu złożonym w terminie wyraziła wolę skorzystania z preferencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z fiskusem, że brak jednego krzyżyka w pierwotnym PIT pozbawił kobietę preferencji.

Nad losem samotnej matki pochylił się dopiero NSA. Jego zdaniem przepisy ustawy o PIT nie określiły, w jaki sposób ma być wyrażony wniosek o wspólne opodatkowanie rodzica samotnie wychowującego dziecko, byleby to oświadczenie zostało wyrażone w rocznym PIT (terminowy). Podatnik może je złożyć, jak każde inne, w każdy możliwy sposób.

Nie tylko krzyżyk

Jak tłumaczył w uzasadnieniu sędzia NSA Stefan Babiarz, nie jest bowiem tak, że o sposobie wyboru formy opodatkowania decyduje tylko zaznaczenie bądź nie określonego kwadratu w zeznaniu podatkowym. Przesłanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko może być wyrażona w każdym miejscu zeznania podatkowego i przez każde zachowanie, które ją wyraża w sposób dostatecznie jasny i zrozumiały. NSA nie miał wątpliwości, że w spornej sprawie błąd i wina tkwią po stronie organów państwa, a nie skarżącej. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 880/17

OPINIA

Marek Kolibski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w KNDP, Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy

Najważniejsze jest to, że oświadczenie o wyborze określonej formy opodatkowania zostało przez NSA uznane za typowe cywilistyczne oświadczenie woli. Skutki powszechnego przyjęcia takiej wykładni będą dalekosiężne dla wszystkich podatników. Każdy bowiem spotkał się z problemem zaznaczenia właściwego kwadratu w skomplikowanym formularzu, choć dobrze wiedział z czego chce skorzystać. W takiej sytuacji podatnik może zdecydować się na bezpośrednie wyrażenie woli w treści danego formularza, np. przez dopisanie jej długopisem nawet w polu do tego nie przeznaczonym.

 

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL