fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wybór formy opodatkowania

123RF
Rozmowa z Michałem Grzywaczem radcą prawnym, doradcą podatkowym z Kancelarii Radców Prawnych Grzywacz, Zawada s.c.

Rz: Jak obecnie przedsiębiorca uiszcza zaliczkę na PIT za ostatni miesiąc roku, czyli za grudzień?

Michał Grzywacz: Począwszy od 2012 r. zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Przy obliczaniu i wpłacie zaliczki na podatek za grudzień, warto w sposób szczególny pamiętać o terminowym rozliczeniu z urzędem skarbowym. Zdaniem fiskusa, jeżeli zapłata grudniowej zaliczki nastąpi po terminie, a wpłata nie pokryje odsetek za zwłokę i ewentualnego podatku wynikającego z zeznania rocznego, to odsetki mogą być naliczane nawet do 30 kwietnia, czyli do terminu złożenia zeznania. Mimo istnienia poglądu przeciwnego, warto uniknąć sporu z organami podatkowymi i zapłacić ostatnią zaliczkę za 2016 rok w terminie.

Czy można zrezygnować z obowiązku wpłaty zaliczki za grudzień?

Tak. Istnieje możliwość uniknięcia rozliczenia zaliczki za ten okres, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli 20 stycznia 2017 r.) podatnik złoży zeznanie i zapłaci podatek na zasadach określonych w art. 45 ustawy o PIT.

Czy koniec roku wiąże się dla małej firmy z jakimiś innymi wyzwaniami? O czym trzeba szczególnie pamiętać?

Wraz z nadejściem nowego roku każdy przedsiębiorca powinien rozważyć jakie zasady rozliczeń podatkowych mogą być dla niego najbardziej opłacalne w 2017 roku.

I tak, już w terminie do 20 stycznia należy złożyć oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. Warto zatem jeszcze raz przeliczyć planowane dochody (a zarazem i podatek), uwzględniając przy tym również nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku.

Drugim ważnym oświadczeniem (termin jego złożenia to 20 lutego) jest to odnoszące się do wyboru rozliczenia dochodu z wykorzystaniem form uproszczonych. Rozwiązanie to będzie korzystne dla tych podatników, którzy przewidują, że ich dochód w 2017 r. będzie znacznie wyższy od tego z 2015 r. Jeśli tak, to warto przecież wpłacać zaliczki w równej wysokości przez cały najbliższy rok, za podstawę przyjmując dochód sprzed dwóch lat, a różnicę jaka powstanie uiścić dopiero w kwietniu 2018 roku. Jeśli nie zdecydujemy się na taką (uproszczoną) formę obliczania zaliczek, to możliwe jest opodatkowanie dochodu w cyklu kwartalnym. Zgłoszenie w tym zakresie powinno być zrobione do 20 lutego 2017 r. Oświadczeń tych nie składa się, jeżeli wolą podatnika jest pozostanie przy zasadach obowiązujących go w 2016 r.

O czymś jeszcze warto pamiętać na początku roku?

Pierwsze tygodnie stycznia to również moment na wybór uproszczonej formy opodatkowania wpłat z tytułu dostaw towarów i usług ewidencjonowanych za pomocą kas fiskalnych, jeżeli takie czynności wykonywane są w następnych okresach rozliczeniowych. W efekcie podatek może być płacony wcześniej, bo od otrzymanej zaliczki, ale dzięki temu możliwe jest uniknięcie kłopotliwej sytuacji korygowania raportów.

Początek roku to także okazja do zmian w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ustawodawca, mimo że nie pozwala na stosowanie różnych metod w trakcie trwania amortyzacji środków trwałych, to jednak dopuszcza zmianę ich częstotliwości. I tak, podatnik może zdecydować się na amortyzację miesięczną, kwartalną czy nawet jednorazową – roczną.

W tym miejscu warto także przypomnieć o zmianie jaka wejdzie w życie już od 1 stycznia 2017 r. i dotyczyć będzie właśnie przedsiębiorców. Otóż każda płatność gotówką powyżej 15 000 zł po- między podmiotami prowadzą- cymi działalność, a realizująca określony wydatek jednego z nich, nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodu.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA