fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Parabanki

Kasa Krajowa ma pomóc w ratowaniu SKOK Jowisz

123rf.com
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyznaczyła Kasie Krajowej SKOK dodatkowy termin na dokapitalizowanie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi.

To jedna z problematycznych kas, w których jest ustanowiony zarząd komisaryczny i która w obecnych warunkach nie może samodzielnie funkcjonować.

Decyzja nadzoru zapadła na wniosek „krajówki" . W połowie marca Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że żadna kasa nie jest w stanie przejąć i zrestrukturyzować SKOK Jowisz i w związku z tym nadzór poszukuje banku chętnego do takiej operacji.

Pierwotnie wyznaczono termin na zgłoszenia do 29 marca, ale do tego terminu nie zapadało rozstrzygnięcie. Na czwartkowym posiedzeniu poinformowano, że Kasa Krajowa poprosiła o czas i nadzór przychylił się do tego wniosku. Nie podano ani terminu ani kwoty. To kolejna kasa, której losy ważą się ze względu na słabą sytuację. Niedawno KNF wyznaczyła dodatkowy termin w związku z wpłynięciem zgłoszeń od dwóch banków (jednego komercyjnego i jednego banku spółdzielczego) zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK). Komisja jednogłośnie wyznaczyła dodatkowy termin do 20 kwietnia 2016 r. włącznie, na osiągnięcie przez któryś z tych dwóch banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym co do warunków wsparcia finansowego udzielanego w takich sytuacjach.

To mniejsze kasy. Aktywa SKOK Jowisz sięgają 76 mln zł, natomiast Powszechnej SKOK wynoszą 39,6 mln zł. Oprócz SKOK Jowisz i Powszechnej SKOK zarząd komisaryczny został ustanowiony przez KNF jeszcze w dwóch kasach : SKOK Arka (76,4 mln zł aktywów) i SKOK Skarbiec (62,7 mln zł).

Oświadczenie Kasy Krajowej SKOK:

Kasa Krajowa pragnie wyjaśnić, że wszelkie działania Kasy Krajowej mają na celu stabilizację poszczególnych kas, jednak udzielenie pomocy stabilizacyjnej poszczególnym kasom zależy przede wszystkim od przedstawienia przez nie wiarygodnych programów naprawczych. Dotyczy to także kas, w których Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych. Zatem to od działań zarządców komisarycznych zależy, czy umożliwią one udzielenia kasom pomocy stabilizacyjnej. Natomiast kasy niezdolne do autosanacji powinny być przejmowane przede wszystkim przez inne kasy, a dopiero w przypadku braku kas zainteresowanych udziałem w takich operacjach - przez banki. Zależy to oczywiście od gotowości Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do współpracy przy realizacji stosownych działań.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA