fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Waldemar Gontarski: Sprawa wyborów z 10 maja bez dalszego biegu

Wybory prezydenta mogą odbyć się nawet w najbliższą niedzielę

Sprawa wyborów prezydenta z 10 maja bez dalszego biegu - tak uchwaliła 10 maja Państwowa Komisja Wyborcza. Jak z tego wynika, wybory prezydenta mogą odbyć się nawet w najbliższą niedzielę. W przypadku nieodbycia się wyborów prezydenta byłaby to jedyna możliwość prawna, gdyby nie nowa ustawa o wyborach w pełni korespondencyjnych (podpisana przez prezydenta w miniony czwartek), która z czysto prawnego punktu widzenia również pozwala przeprowadzić wybory nawet w najbliższą niedzielę (lub 23 maja); inna rzecz, to względy natury organizacyjnej.

Jeśli odrzucamy stosowanie nowej ustawy o wyborach w pełni korespondencyjnych w zakresie dotyczącym daty wyborów, wtedy stosujemy tą możliwość wykładni, która expressis verbis wynika z uchwały PKW. W takiej sytuacji znajduje odpowiednie zastosowanie (mutatis mutandis) przepis zawarty w 129 ust. 3 odsyłający do art. art. 128 ust. 2 in fine Konstytucji. Co to oznacza? Otóż wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu nie później niż w czternastym dniu po 10 maja br., wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Czytaj też:

Tym bardziej po tej uchwale Marszałek Sejmu ma rozwiązane ręce co do terminu wyborów – nie trzeba czekać na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie nieważności wyborów; uchwała PKW nie podlega zaskarżeniu do SN. Napisałem „tym bardziej", gdyż i bez uchwały PKW była to logiczna wykładnia (skoro wybory nie odbyły się), odpowiadająca Konstytucji i standardom Rady Europy. Uchwała PKW nadała temu wymiar urzędowy, co przy dzisiejszym rozdygotaniu opinii publicznej ma znaczenie niebagatelne.

W odniesieniu do standardów europejskich, powiemy że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, kierując się wymogiem „demokracji skutecznej" („principle of an effective democracy"), na gruncie art. 3 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – przepisy prawa wyborczego należy interpretować właśnie mutatis mutandis – np. wyrok ETPCz (Wielka Izba) z 8.07.2008 r., w sprawie Yumak i Sadak v Turcja, 10226/03, (§ 105 i 109).

Reasumując: Wybory prezydenta mogą odbyć się nawet w najbliższą niedzielę, chyba że chcemy zmienić ustawę, między innymi w zakresie uprawnień PKW, tak aby Komisja w pełni przeprowadzała wybory.

Autor jest prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych, adwokatem

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA