Waldemar Gontarski

Waldemar Gontarski

Prof. dr hab. nauk prawnych, adwokat

Gontarski: Rosyjskie rakiety nad Polską sprawdzianem dla Unii Europejskiej

W przypadku gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe państwa członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków – tak stanowi początkowa część art. 42 ust. 7 zdanie 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Gontarski: Zamiast skarżyć się do Luksemburga, trzeba renegocjować KPO

Volenti non fit iniuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. To rozstrzygnięcie pochodzące ze starożytnego Rzymu jest stosowana dzisiaj w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i może posłużyć za komentarz do możliwości poskarżenia się przez Polskę do TSUE na Komisję Europejską, która wciąż nalicza nam kary finansowe z tytułu działalności nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Waldemar Gontarski: Praworządność w UE w świetle rosyjskiej agresji

Po inwazji na Ukrainę ożywa pytanie o zasady w Unii Europejskiej. Czego rządy prawa powinny wymagać od państw członkowskich i czy jest miejsce na różnicowanie ze względu na doświadczenia kulturowe i tradycje państw.

Waldemar Gontarski: Beletrystyka profesor Ewy Łętowskiej i innych naukowców

Bez renegocjacji KPO będziemy czekać na fundusze unijne, a sądy będą niszczone.

Waldemar Gontarski: Test konkretny czy abstrakcyjny

Dualizm orzecznictwa luksemburskiego i strasburskiego nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy Polska spełnia wymogi Krajowego Planu Odbudowy w zakresie niezawisłości i bezstronności sędziowskiej.

Waldemar Gontarski: Frankowicze po wyroku TSUE mają powód do zadowolenia

Co do zasady, jeśli sąd stwierdza nieuczciwość klauzul walutowych, cała umowa jest nieważna. Dzieje się tak, gdyż usunięcie z umowy klauzuli nieuczciwej sprawia, że kredyt „frankowy” przestaje być frankowym.

Gontarski: Niemieccy sędziowie mogą być dyscyplinowani za pytania do TSUE

Prawo niemieckie dyscyplinuje i karze sędziów chcących kierować pytania prejudycjalne do TSUE. Zarząd federalny stowarzyszenia sędziów niemieckich chce kneblować polskiego profesora ujawniającego nieprawidłowości tamtejszego prawa dotyczącego sędziów.

Prof. Waldemar Gontarski: Nie rozumiem logiki niemieckiej

Ustępujący ambasador Niemiec Arndt Freytag von Loringhoven pod koniec wywiadu dla "Rzeczpospolitej" ("Nie rozumiem logiki działania władz w Warszawie") w gruncie rzeczy grozi Polsce, że ze względu na to, iż u nas naruszana jest praworządność, to nie przyjdą do nas niemieckie inwestycje.

Waldemar Gontarski: Kneblowanie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości

Czy polska skarga na rozporządzenie o funduszach za praworządność trafi do kosza, jak żąda Rada Unii Europejskiej – o tym pisze były pełnomocnik RP przed TSUE

Waldemar Gontarski: Niektóre nieprawdy Janusza Lewandowskiego

Ratyfikowanie unijnej decyzji w sprawie zasobów własnych oznacza niewysłowione uwspólnotowienie długu – dowiadujemy się z lektury niemieckiego orzeczenia konstytucyjnego, którą najwyraźniej zaniedbał były komisarz UE.