Waldemar Gontarski

Waldemar Gontarski

Prof. dr hab. nauk prawnych, adwokat

Waldemar Gontarski: Kneblowanie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości

Czy polska skarga na rozporządzenie o funduszach za praworządność trafi do kosza, jak żąda Rada Unii Europejskiej – o tym pisze były pełnomocnik RP przed TSUE

Waldemar Gontarski: Niektóre nieprawdy Janusza Lewandowskiego

Ratyfikowanie unijnej decyzji w sprawie zasobów własnych oznacza niewysłowione uwspólnotowienie długu – dowiadujemy się z lektury niemieckiego orzeczenia konstytucyjnego, którą najwyraźniej zaniedbał były komisarz UE.

Waldemar Gontarski: Polska w sporze do czegoś się przyznała

Jeśli nadal będziemy postępowali w sprawie kopalni Turów tak, jak dotychczas, wydobycie węgla trzeba będzie wstrzymać, by uniknąć kar finansowych.

Prof. Waldemar Gontarski: Szkolne błędy Polski przyczyną postanowienia TSUE w sprawie Turowa

Po raz pierwszy założony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości na wniosek jednego państwa natychmiast zawiesił działalność przedsiębiorstwa w innym państwie, co daje niespotykany w historii integracji europejskiej nowy sposób sterowania gospodarką i losem pracowników oraz całych regionów państw członkowskich – tak o postanowieniu TSUE zawieszającym wydobycie w kopalni Turów pisze prof. Waldemar Gontarski, były pełnomocnik RP przed TSUE.

Waldemar Gontarski: Ratyfikacja unijnego funduszu odbudowy: tak, ale...

Proponuję warunkową ratyfikację unijnej decyzji w sprawie zasobów własnych, bez której nie powstanie unijny fundusz odbudowy zwany drugim planem Marshalla. Propozycja ta znajduje mocną podstawę traktatową - pisze prof. Waldemar Gontarski.

Waldemar Gontarski: Niemiecki TK daje zielone światło unijnemu funduszowi odbudowy

Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec odblokował Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – komentuje prof. Waldemar Gontarski.

Waldemar Gontarski: Demokracja intelektualna: Rząd i prezydent rządzą, obywatele kierują

W komunizmie rząd rządził, partia kierowała. Teraz w Niemczech poznajemy nowe oblicze demokracji. Tamtejszy rząd i prezydent rządzą nie tylko Republiką Federalną, ale także Unią Europejską.

Waldemar Gontarski: Szantaż unijnym instrumentem odbudowy zamiast szczepionek

Zmianę władzy w Polsce przy pomocy unijnego rozporządzenia o funduszach za praworządność wieszczy wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Tymczasem Unia Europejska potrzebuje szczepionek, a nie skrajnie upolitycznionego instrumentu odbudowy.

Waldemar Gontarski: Unijny instrument odbudowy jednak z większością 2/3 w Sejmie i Senacie

Zgoda Polski na zadłużenie Unii Europejskiej wymaga wielkiej ratyfikacji w polskim parlamencie – tak wynika z komentarza do Konstytucji pod red. prof. Marka Safjana

Fundusze za praworządność: Można podwójnie spłacać nieotrzymaną pożyczkę

Takiego ryzyka prawnego i w konsekwencji ryzyka finansowego, jakie niesie za sobą obowiązujące od nowego roku rozporządzenie Unii Europejskiej o funduszach za praworządność (2020/2092), świat nie widział.