Waldemar Gontarski

Waldemar Gontarski

Prof. dr hab. nauk prawnych, adwokat

Waldemar Gontarski: Trybunał Stanu za słaby na Prezesa NBP

Konstytucja i traktaty konstytuujące Unię Europejską nie pozwalają zawiesić w urzędowaniu prezesa NBP. Konstytucja gwarantuje niezależność szefowi krajowego banku centralnego.

Waldemar Gontarski: Utracona cześć Profesora Michała Romanowskiego. Polemika

Jeśli chcemy powiedzieć mniej, stwierdzamy: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Jeśli mamy na myśli coś więcej niż tylko zakaz czynienia zła, powiemy za słowami zapisanymi przez św. Łukasza: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”.

Waldemar Gontarski: Wygrała sprawiedliwość, przegrała chciwość

TSUE zastosował nietransponowane do systemu polskiego dwa przepisy unijnej dyrektywy i wydał wyroki korzystne dla frankowiczów, co staje się niezrozumiałe zwłaszcza dla Komisja Nadzoru Finansowego.

Waldemar Gontarski: (Nie) prawda o specjalnej polskiej komisji

Reakcja Brukseli na ustawę o zbadaniu rosyjskich wpływów wskazuje na to, jak silne są te wpływy.

Waldemar Gontarski: Jak nie TSUE to WSA

W zażaleniu na postanowienie WSA o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów należy podnieść zarzut prawa do traktatowo określonego bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, które to prawo ma pierwszeństwo przed unijną polityką ochrony środowiska, zwłaszcza gdy chodzi o Polskę będącą państwem frontowym w związku z wojną w Ukrainie.

Waldemar Gontarski: „Apolityczność” sędziego Marka Safjana

Gdzie był sędzia TSUE, gdy instytucje UE z naruszeniem prawa UE zablokowały Polsce wypłatę należnych pieniędzy w przededniu wybuchu wojny w Ukrainie – pyta się profesora Marka Safjana adwokat Waldemar Gontarski.

Waldemar Gontarski: Polski prawniku, ucz się języków

Kiedy rzecznik praw obywatelskich i Sąd Najwyższy doprowadzą do masowego uwolnienia bezprawnie aresztowanych?

Waldemar Gontarski: Bank zawinił, rząd powiesili

Między bajki można włożyć możliwość przyjęcia ustawy frankowej ze sprawiedliwym kursem wymiany walut. Węgry poszły tą drogą i TSUE to zablokował.

Waldemar Gontarski: Niespłacony niemiecki dług

Pierwszy raz od wojny upomnieliśmy się o sprawiedliwość, która nakazuje przywrócić stan sprzed naruszenia.