fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Po wyroku TK Senat zmienia przepisy o nadawaniu uprawnień budowlanych

123RF
Senat przygotowuje przepisy, dzięki którym stanie się łatwiejsze nadawanie uprawnień budowlanych.

Szykują się ekspresowe zmiany w prawie budowlanym. Autorem propozycji jest senacka Komisja Ustawodawcza. Chodzi o nadawanie uprawnień budowlanych.

Senatorowie proponują przenieść do tej ustawy przepisy rozdziału 4 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujące zakres uprawnień budowlanych. Trzeba zrobić to jak najszybciej, ponieważ tego wymaga orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. W połowie lutego przestanie obowiązywać część przepisów dotyczących nadawania uprawnień budowlanych. I będzie luka w prawie. Trybunał uznał bowiem za niekonstytucyjne dwa przepisy. Po pierwsze, art. 16 pkt 3 prawa budowlanego, który przekazywał do uregulowania w rozporządzeniu zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczenia. Po drugie, § 22 pkt 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z załącznikiem określającym wymagania dla specjalności kolejowej.

Z projektu wynika, że uprawnienia budowlane mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Uprawnień udziela się w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.

Natomiast uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na potrzeby architektury obiektu.

Nad projektem wprowadzającym w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pracuje również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przygotowało ono jednak dwie nowe ustawy w tej sprawie, a nie jedynie nowelę prawa budowlanego. Jedna ustawa ma dotyczyć zawodu inżyniera budownictwa, a druga architektów. Swoimi propozycjami wywołało burzę w samorządzie zawodowym inżynierów oraz architektów, która spowolniła prace nad tymi projektami. Szanse więc na to, że obie ustawy wejdą w życie w lutym przyszłego roku, są znikome.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uważa bowiem, że zawód inżyniera budownictwa powinien być uregulowany w tej samej, jednej ustawie i według wspólnego schematu kompetencji oraz odpowiedzialności.

Izba Inżynierów zabiega również o rozszerzenie swoich uprawnień do projektowania architektonicznego obiektów. Dzisiaj inżynierowie po egzaminie zdanym w Izbie Architektów mają prawo do projektowania obiektów o kubaturze 1000 m sześć. w zabudowie zagrodowej lub na jej terenie. Szczególnie młodsi z nich nie widzą uzasadnienia dla ograniczenia do zabudowy zagrodowej.

Innego zdania są architekci. Podoba się im, że będą mieli własną ustawę.

Jest to związane z odrębnością zawodów zarówno pod względem kwalifikacji, jak i specyfiki pracy. Zdaniem architektów odzwierciedla to również stan prawny w Unii Europejskiej, ponieważ tam architekt i inżynier to osobne zawody, a nie specjalności w budownictwie. Według architektów bardzo problematyczne jest pozostawienie inżynierom specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczonych uprawnień architektonicznych. Ich zdaniem nie powinno się przyznawać uprawnień do projektowania architektury osobom, które architektami nie są i które nie mają ani wykształcania, ani odpowiedniej wiedzy.

Senacki projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast osoby, które uzyskały wcześniej uprawnienia, zachowają je i będą mogły pełnić swoje funkcje w dotychczasowym zakresie.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Senacie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA