fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania za bezprawną nacjonalizację z podatkiem PIT

Fotolia
Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania za bezprawną nacjonalizację przedsiębiorstwa nie są zwolnione z podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne podatników, którzy spierali się z fiskusem o zwolnienia dla odsetek. Uznał, że oprocentowanie naliczone, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą należności, nie korzysta z preferencji.

Sprawa dotyczyła rozliczeń małżonków w PIT za 2012 i 2013 r. Z przebiegu sprawy wynikało, że znaleźli się wśród spadkobierców właściciela firmy, która przed laty została bezprawnie znacjonalizowana. Ich spór z fiskusem zaczął się po tym, gdy wystąpili do niego o nadpłatę w sumie prawie 400 tys. zł. Wyjaśnili, że w pierwotnych zeznaniach podatkowych błędnie zadeklarowali po stronie przychodów jako „inne źródła" odsetki ustawowe za zwłokę w wypłaceniu im odszkodowania od Skarbu Państwa za bezprawne znacjonalizowanie przedsiębiorstwa.

Zdaniem małżonków odsetki są częścią przychodu z tytułu odszkodowania i jako takie powinny podlegać zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Podkreślili, że mają charakter akcesoryjny (pomocniczy) do świadczenia głównego.

Fiskus nie zamierzał zwracać żądanej kwoty. Stwierdził, że na gruncie prawa podatkowego nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z samym odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Kwalifikacja cywilnoprawna odsetek nie jest bowiem tożsama z ich kwalifikacją podatkową. W ocenie urzędników nie powoduje zaliczenia odsetek za zwłokę do kategorii odszkodowań, które są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Podatnicy nie dali za wygraną i zaskarżyli odmowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Nic to jednak nie dało. WSA zgodził się z fiskusem, że odsetki za opóźnienie dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego, otrzymane na podstawie wyroku sądu, nie korzystają z preferencji w PIT.

Ostatecznie stanowisko niekorzystne dla spadkobierców potwierdził NSA. Jak tłumaczyła sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, nie budzi wątpliwości, że samo odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z PIT. Niemniej podstawą zasądzenia spornych odsetek był art. 481 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Co istotne, nawet gdy nie poniósł żadnej szkody. Źródłem odsetek nie jest więc szkoda i w ocenie NSA nie można ich utożsamiać z odszkodowaniem. Wyroki są prawomocne.

sygnatura akt: II FSK 3409-3410/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA