fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kary za brak wody w kranie: 500 zł za każdy dzień opóźnienia

Fotolia
Za zwłokę w przyłączeniu nowego budynku do sieci energetycznej czy wodociągowej zakłady będą karane.

Szykują się uproszczenia w formalnościach budowlanych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma już gotowy projekt nowelizacji prawa budowlanego. Wydłuża on katalog robót, przy których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie m.in. o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Zdecydowano się zwolnić z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m sześc. na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie.

Projekt budowlany zostanie podzielony na projekt zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny. Dwa pierwsze staną się częścią projektu budowlanego, który będzie zatwierdzał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Projektu technicznego nie zatwierdzi starosta czy prezydent miasta. Wystarczy, że inwestor ostempluje go w starostwie. A potem w razie sporu przedstawi np. w sądzie. Pieczątka zagwarantuje, że nie doszło w nim do niedozwolonych zmian. Opasły projekt jest mało czytelny. Poza tym powoduje niewydolność administracji budowlanej.

Projekt wprowadza też uproszczone zasady legalizacji starych samowoli budowanych, tj. sprzed dwudziestu lat. Właściciel zawiadomi o zakończeniu budowy, a jeżeli nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu, będzie mógł użytkować obiekt. Głównym wymogiem legalizacji stanie się dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy: oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończenia budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. W uproszczonej procedurze legalizacyjnej nadzór nie zbada nawet zgodności z miejscowym planem.

Zakładom energetycznym, gazowniom oraz elektrociepłowniom będą grozić sankcje za nieterminowe wydawanie warunków przyłączenia do sieci. Kara wyniesie 500 zł za każdy dzień zwłoki, a nałoży ją prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podobne sankcje mają grozić w wypadku opóźnień w podłączeniu do wodociągu. W tym wypadku nałoży je dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt wprowadza zakaz uzależniania odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od uzyskania pozwolenia na budowę czy dokonania zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie prawa budowlanego.

Przez dwa lata ważne mają być wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA