fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Deweloperzy podsumowują II kwartał

Vantage Development
Vantage Development
materiały prasowe
Z rynku mieszkaniowego od miesięcy płyną informacje o boomie. Giełdowe spółki odkrywają karty.

Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań przez deweloperów z rynku kapitałowego. W II kwartale wysokie wzrosty rok do roku są oczywiste, biorąc pod uwagę, że bazą jest okres objęty lockdownem. A czy utrzymany został dobry trend z I kwartału tego roku? Wyniki będziemy aktualizować na bieżąco.

Atal

Działający na siedmiu rynkach deweloper sprzedał w II kwartale 1197 mieszkań wypracowując rekordowy wynik. To o 125 proc. więcej rok do roku i 41 proc. więcej kwartał do kwartału. Po I półroczu wynik to 2044 sprzedanych lokali, o blisko 60 proc. więcej niż w osłabionym pandemią analogicznym okresie zeszłego roku – i jest to nowy rekord.

Celem Atalu jest ustanowienie rekordowej rocznej sprzedaży na poziomie 4 tys. lokali.
- Zdecydowana większość klientów szuka i kupuje nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Ponadto, analizując spodziewane zwyżki płac, należy oczekiwać, że siła nabywcza Polaków będzie rosła, co powinno pozytywnie przekładać się na dalsze perspektywy sprzedaży mieszkań – przekonuje Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.

Firma w I półroczu przekazała 1639 mieszkań, o ponad 32 proc. więcej rok do roku. Potencjał przekazań na cały rok spółka szacuje na około 4 tys. lokali. To o 1 tys. więcej niż w 2020 r.

Lokum Deweloper

Działająca we Wrocławiu i Krakowie firma w I półroczu sprzedała 379 mieszkań, o ponad 330 proc. rok do roku, a do tego dochodziło 66 umów rezerwacyjnych. W 2020 r. niski wynik był nie tyle skutkiem pandemii, co niskiej oferty wynikającej z opóźnień administracyjnych. Lokum przełamało ten impas w II połowie roku. W samym II kwartale br. sprzedaż wyniosła 240 mieszkań, o 73 proc. więcej kwartał do kwartału. Na koniec czerwca spółka miała w ofercie 801 lokali.

– Wyniki za II kwartał wskazują na duży popyt na rynku nieruchomości. Deweloperzy starają się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, jednakże opóźnienia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń na budowę nowych inwestycji uniemożliwiają poszerzanie oferty w skali oczekiwanej przez klientów. Czynnik ten będzie skutkował dalszym dynamicznym wzrostem cen mieszkań – skomentował prezes Bartosz Kuźniar.


W I półroczu klienci odebrali klucze do 305 mieszkań.

Dom Development

Działająca w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu spółka trzyma wyśrubowany poziom i w I półroczu sprzedała 2116 mieszkań, o 30 proc. więcej rok do roku, a przypomnijmy, że w tym przypadku o zaniżonej pandemią bazie nie można mówić. W samym II kwartale deweloper znalazł nabywców na 1032 lokale, o 26 proc. więcej rok do roku i 5 proc. mniej kwartał do kwartału.

1 lipca grupa powiększyła się o krakowskiego dewelopera Sento, który sprzedał w I półroczu 127 lokali.

- W II kwartale w wielu miastach Polski liczba sprzedanych mieszkań przekroczyła liczbę wprowadzonych do oferty, prowadząc do niedoboru podaży. W rezultacie obserwowaliśmy dalszy wzrost cen we wszystkich czterech już aglomeracjach, na których działamy – powiedział prezes Jarosław Szanajca. - Niskie stopy procentowe, obawy o rosnącą inflację i rekordowy poziom oszczędności gospodarstw domowych, przekładały się na silny popyt na mieszkania we wszystkich segmentach rynku, zarówno wśród klientów korzystających z kredytu hipotecznego, jak i dysponujących własnym kapitałem. Udział transakcji gotówkowych w naszej sprzedaży utrzymywał się na poziomie około 40 proc. – dodał.

Menedżer zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie nasiliły się trudności po stronie podaży, szczególnie w Warszawie. Przedłużające się procedury administracyjne, niedobór gruntów objętych miejscowym planem zagospodarowania oraz gotowych do realizacji projektów o satysfakcjonującej stopie zwrotu, ograniczają podaż lokali w głównych aglomeracjach Polski.

Z kolei na rynku budowlanym nastąpił skokowy wzrost cen niektórych materiałów, co przekłada się na koszty budowy, zwłaszcza nowo rozpoczynanych projektów. - Efektywnie ograniczamy ryzyka w tym zakresie dzięki własnemu generalnemu wykonawstwu i rozbudowanemu systemowi kontroli rentowności projektów – podkreślił Szanajca. - Pozytywnie oceniamy perspektywy grupy w drugiej połowie roku. Jako lider rynku mieszkaniowego w Polsce dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, bankiem ziemi oraz zasobami finansowymi niezbędnymi do efektywnego wzrostu przy rosnących wyzwaniach operacyjnych stawianych deweloperom – zapewnił.

Spółka w I półroczu przekazała klientom 1922 lokale, o 55 proc. więcej niż rok wcześniej.

Victoria Dom

Notowany na Catalyst deweloper budujący w Warszawie, a od niedawna w Krakowie, w I półroczu sprzedał 918 lokali, o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale znalazł nabywców na 412 mieszkań, o 62 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wiceprezes Waldemar Wasiluk powiedział, że popyt na rynku pierwotnym pozostaje bardzo silny, ale utrzymują się też długie procedury budowlane związane nie tylko z koniecznością zatwierdzenia planów i warunków zabudowy, ale także z opóźnieniami w uzyskaniu dostępów do infrastruktury miejskiej (m.in. mediów, dróg). Wyzwaniem jest też pozyskiwanie gruntów do zabudowy. To wszystko będzie ograniczać podaż mieszkań i – w powiązaniu ze wzrostem kosztów materiałów - skutkować wyższymi cenami lokali. - Nowa ustawa deweloperska, nowe warunki techniczne dla budynków mieszkalnych oraz obserwowany od początku roku systematyczny wzrost cen materiałów będą windować ceny nieruchomości przez kolejne kwartały. Nie można wykluczyć dalszych wzrostów cen na poziomie 5-8 proc. w skali kolejnych 12 miesięcy - powiedział Wasiluk.

Inpro

Trójmiejski deweloper w I półroczu znalazł nabywców na 410 lokali, o 46 proc. więcej rok do roku. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 191 lokali, o 110 proc. więcej rok do roku i 13 proc. mniej niż w bardzo udanym I kwartale br.

Firma przekazała klientom 221 mieszkań, o 41 proc. mniej niż rok wcześniej.

Marvipol

Koncentrujący się na Warszawie i Gdańsku deweloper w I półroczu znalazł nabywców na 156 lokali, o 30 proc. mniej niż rok wcześniej, w samym II kwartale sprzedał 73 mieszkania. Mocny spadek to efekt uszczuplenia oferty po zawartej pod koniec 2020 r. ogromnej transakcji z funduszem Heimstaden, który kupił 655 mieszkań (60 proc. rocznego wyniku).

Spółka w I półroczu przekazała klientom 88 lokali.

Develia

Ogólnopolski deweloper w I półroczu sprzedał 1062 lokale, o 151 proc. więcej rok do roku, do tego na koniec czerwca miał 172 rezerwacje. W samym II kwartale Develia podpisała 482 umowy, o 330 proc. więcej względem objętego lockdownem analogicznego okresu 2020 r., ale i 17 proc. mniej kwartał do kwartału. Celem na cały rok jest sprzedaż 1750–1850 lokali.

W I półroczu spółka przekazała 757 mieszkań, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Całoroczny cel to 1800-1900 lokali.

- Popyt na mieszkania utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, a za nami kolejny udany kwartał. Skupiamy się na uzupełnieniu oferty, obserwujemy duże zainteresowanie klientów projektami wieloetapowymi. W tym kwartale uzupełnimy ofertę o kolejne inwestycje – skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii.

JHM Development

Spółka córka budowlanego Mirbudu w I półroczu znalazła nabywców na 299 mieszkań, o 147 proc. więcej niż rok wcześniej. W II kwartale podpisała 178 umów, o 334 proc. więcej rok do roku i 47 proc. więcej kwartał do kwartału. JHM koncentruje się na mniejszych miastach, obecnie buduje głównie w Łodzi, Bydgoszczy i Koninie.

W I półroczu klienci odebrali klucze do 197 mieszkań wobec 121 rok wcześniej.

Echo Investment i Archicom

Ogólnopolski deweloper sprzedał w I połowie br. 907 lokali, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedał 444 mieszkania, o 75 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4 proc. mniej kwartał do kwartału. Wyniki te nie uwzględniają osiągnięć Archicomu, nad którym Echo przejęło kontrolę 22 kwietnia.

W związku z akwizycją Archicom zmienił zasady raportowania i nie uwzględnia już w nich umów rezerwacyjnych, tylko przedwstępne i deweloperskie. Licząc w ten sposób, w I półroczu działająca głównie we Wrocławiu oraz Krakowie spółka sprzedała 838 mieszkań, o 65 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale Archicom sprzedał 408 mieszkań, o 122 proc. więcej rok do roku i 5 proc. mniej kwartał do kwartału.


- W I połowie 2021 r. organiczny wzrost liczby sprzedanych przez Echo mieszkań wyniósł prawie 40 proc., co stanowi bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące. Przejęcie pakietu kontrolnego Archicomu już w tej chwili pozwoliło nam przyspieszyć tempo wzrostu, a w perspektywie długofalowej zapewnia podstawy dalszego, stabilnego rozwoju. Bank ziemi grupy Echo-Archicom daje nam nieporównywalny z nikim na rynku potencjał dostarczenia ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach, z czego budowę 4 tys. rozpoczynamy już w bieżącym roku. Jest to kolejny krok, który przybliża nas do realizacji naszego celu strategicznego, czyli osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że rynek jest bardzo silny, a ceny wciąż rosną, pozytywnie oceniamy perspektywy wzrostu przychodów naszej grupy z sektora mieszkaniowego – skomentował Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

W I półroczu Echo przekazało klientom klucze do 398 mieszkań, a Archicom do 278, z czego 164 w samym II kwartale, przy czym Echo nie sprecyzowało, jaką część wydań uwzględni w wynikach skonsolidowanych.

J.W. Construction

Umykający z GPW deweloper w I półroczu sprzedał 421 mieszkań, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. W II kwartale zawarł 189 umów, o 45 proc. więcej rok do roku i 18,5 proc. mniej kwartał do kwartału.

Robyg

Notowany na Catalyst deweloper działający w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w I połowie br. zawarł 2100 umów deweloperskich i przedwstępnych, o 104 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynika z tego, że w samym II kwartale Robyg sprzedał aż 1212 lokali, o 430 proc. więcej rok do roku i 36,5 proc. więcej kwartał do kwartału. W banku ziemi deweloper ma parcele pod budowę 22 tys. mieszkań, na zakupy gruntów w samym I półroczu wydał ponad 365 mln zł, a do zainwestowania ma jeszcze 235 mln zł.

- Zainteresowanie klientów jest bardzo duże. W tym roku wprowadziliśmy do oferty 1100 lokali w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, przygotowujemy się do rozpoczęcia sprzedaży w Poznaniu. Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest bardzo obiecująca – zakładamy stały wzrost popytu przez kilka najbliższych lat. Jesteśmy zdeterminowani, by skokowo zwiększać skalę działalności, a ten rok będzie bardzo ważny pod tym względem. cały Czas szukamy nowych gruntów, jesteśmy też otwarci na zakup całych podmiotów wraz z nieruchomościami, wydzielonych części przedsiębiorstw czy rozległych terenów poprzemysłowych – ponieważ mamy rozbudowane doświadczenie w rewitalizacji gruntów i przywracaniu dużych fragmentów dzielnic w miastach. To pokazuje, że nie myślimy o kilku najbliższych latach – ale o kilkunastu - skomentował Eyal Keltsh, wiceprezes Robyga.


Spółka przekazała w I półroczu 1100 mieszkań, całoroczny cel to 3000.

Wikana

Działający w południowo-wschodniej Polsce deweloper w I połowie br. sprzedał 145 mieszkań, o 91 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale podpisał 80 umów, o 321 proc. więcej rok do roku i 23 proc. więcej kwartał do kwartału. Na koniec czerwca w ofercie Wikana miała blisko 500 lokali. W samym II kwartale do oferty weszło prawie 380 mieszkań.

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą oferta, a jej systematyczne wzbogacanie o kolejne projekty pozwala nam dynamicznie zwiększać sprzedaż. Miniony kwartał był już czwartym okresem z rzędu, w którym osiągnęliśmy wyższy wynik sprzedaży kwartał do kwartału. Mamy potencjał, by w obecnym okresie, pomimo wakacyjnego sezonu, podtrzymać tę pozytywną passę – skomentował Piotr Kwaśniewski, prezes Wikany.

W I półroczu deweloper przekazał 232 lokale, o 105 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ronson

W I półroczu ogólnopolski deweloper sprzedał 604 mieszkania, o 41,5 proc. więcej rok do roku. W samym II kwartale podpisał 249 umów, o 67 proc. więcej rok do roku i o 30 proc. mniej niż w ponadprzeciętnym I kwartale br.. W całym roku spółka nastawia się na poprawienie rekordu, w 2020 r. znalazła nabywców na 918 mieszkań.

- Drugi kwartał był dla nas kolejnym udanym okresem pod względem sprzedaży
i przekazań mieszkań. Otoczenie rynkowe pozostaje sprzyjające i dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej je wykorzystać. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest posiadanie szerokiego i zróżnicowanego banku ziemi z pozwoleniami, który umożliwia sprawne rozpoczęcie sprzedaży i prac budowlanych, aby sprostać wysokiemu popytowi na mieszkania. Przy takim tempie wprowadzania do oferty nowych inwestycji i wynikach sprzedaży, w tym roku mamy szansę pobić ubiegłoroczny rekord sprzedaży – powiedział prezes Boaz Haim.

Murapol

W I połowie br. działający w kilkunastu miastach deweloper sprzedał 1491 mieszkań, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym II kwartale podpisał 727 umów, o 16 proc. mniej rok do roku i 5 proc. mniej kwartał do kwartału. Znaczący spadek rok do roku może zaskakiwać, ale ubiegłoroczna baza była bardzo wysoka mimo pandemii. Spółka tłumaczyła wtedy wyśrubowany wynik sprzedaży m.in. agresywną kampanią marketingową.

Wynik nie uwzględnia nowej nogi biznesowej – PRS. Murapol w I półroczu zabezpieczył ponad 1700 lokali dla nowej platformy najmu, którą odpalą główni akcjonariusze (fundusz Ares i Griffin Real Estate), oraz sieci akademików Student Depot.

W I półroczu deweloper przekazał klientom klucze do 947 mieszkań, plan na cały rok zakłada oddanie około 3 tys. lokali.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA