fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Lekarz stracił uprawnienie za wystawianie L4 na podstawie zagranicznej dokumentacji medycznej

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Sąd uznał, że ZUS mógł cofnąć lekarzowi uprawnienie do wystawiania zwolnień.

Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy zostały wystawione za cztery jednomiesięczne okresy, w sumie za czas od 31 stycznia 2017 r. do 30 maja 2017 r. Dokumentacja medyczna potwierdzała niezdolność do pracy w tych okresach. Jednoznacznie z niej jednak wynikało, że chory był wtedy leczony w placówce medycznej w Wielkiej Brytanii. Stamtąd też jego żona przywoziła dokumentację, na podstawie której polski lekarz wystawiał zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Od 1999 r. lekarz miał upoważnienie do wystawiania na okres do trzech miesięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. ZUS cofnął mu je, ponieważ zaświadczenie lekarskie może być wydane tylko po bezpośrednim badaniu stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Obowiązek wystawienia zaświadczenia stwierdzającego niezdolność do pracy miał więc lekarz, który leczył pacjenta w zagranicznej placówce medycznej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej utrzymał w mocy decyzję ZUS.

Potwierdził ją również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego lekarz wniósł skargę. Sąd przypomniał, że z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz z wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2015 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (...) wyraźnie wynika obowiązek zbadania pacjenta przed wydaniem takiego zaświadczenia. Wystawienie zaświadczeń bez spełnienia tego warunku upoważniało ZUS do cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń – orzekł WSA.

Jest to wprawdzie decyzja uznaniowa, lecz sąd ocenił, że była uzasadniona.

WSA nie zgodził się też z twierdzeniem lekarza, że zaświadczenie z zagranicznego zakładu leczniczego, w którym rzeczywiście pacjent przebywał, nie byłoby honorowane przez ZUS. Ze wspomnianego rozporządzenia z 2015 r. wyraźnie wynika, że dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza. Rozporządzenie określa także, jakie dane musi ono zawierać. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1153/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA