fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Prawie 2 mln kary dla TelePL za zbyt długie umowy

123RF

15 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się sprawa z odwołania TelePL sp. z o.o. (wcześniej TelePolska Sp. z o.o.) od decyzji prezesa UKE z dnia 2 grudnia 2013 r., nr ORZ-WE-621-1/13(17) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1 936 840,10 zł za niewypełnianie obowiązku określonego w art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego poprzez zawieranie z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas, których początkowy okres obowiązywania był dłuższy niż 24 miesiące.

Sąd wyrokiem oddalił odwołanie.

W ustnych motywach orzeczenia sąd wskazał, iż większość wywiedzionych przez powoda zarzutów dotyczyła naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, a zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą tego typu zarzuty nie mogą być skutecznie podnoszone w postępowaniach z odwołań od decyzji prezesa UKE toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto sąd wskazał, iż nie podziela stanowiska prezentowanego przez powoda zgodnie, z którym wprowadzony art. 56 ust. 4a prawa telekomunikacyjnego zakaz zawierania z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas dłuższy niż 24 miesiące obowiązywał operatorów telekomunikacyjnych dopiero pięć miesięcy od wejścia w życie ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 13 ust. 2 powyższej ustawy zakaz wprowadzony art. 56 ust. 4a prawa telekomunikacyjnego obowiązywał od dnia wejścia wprowadzającej go ustawy to znaczy od 21 stycznia 2013 r. a nie jak twierdził powód od 21 czerwca 2013 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt XVII AmT 20/14

Źródło: UKE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA