fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Urlop wypoczynkowy nie zastąpi zwolnienia lekarskiego

123RF
Niezdolność etatowca do pracy wywołana kłopotami zdrowotnymi oznacza zarówno brak możliwości rozpoczęcia zaplanowanego już urlopu wypoczynkowego, jak i przerywa ten wykorzystywany.

Pracownik ma problemy zdrowotne, przez dłuższy czas będzie miał powtarzalne zwolnienia lekarskie (zabieg, leczenie po zabiegu). Spytał, czy zamiast przedstawiać nam zaświadczenie od lekarza, może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Chodzi o kwestie finansowe i chcielibyśmy mu pójść na rękę. Czy w tej sytuacji możemy dać urlop? – pyta czytelnik.

Pracodawca nie może udzielić urlopu wypoczynkowego w trakcie niezdolności do pracy etatowca. Dotyczy to tych sytuacji, w których szef wie o tej niedyspozycji zdrowotnej.

Przedstawienie pracodawcy takiego zaświadczenia powoduje, że w okresie przypadającym na jakąkolwiek część tej niezdolności niedopuszczalne jest udzielenie urlopu wypoczynkowego. Niezdolność do pracy oznacza zarówno brak możliwości rozpoczęcia zaplanowanego już urlopu wypoczynkowego, jak i przerywa ten wykorzystywany (art. 165 i 166 kodeksu pracy). Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności podwładnego do pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2015 r., II PK 84/14).

Gdyby nie zostało wystawione kolejne zwolnienie lekarskie, pracodawca nie będzie wiedział o istnieniu dalszej niezdolności do pracy tej osoby. Przy tym po długotrwałej chorobie (trwającej ponad 30 dni) wolno udzielić urlopu wypoczynkowego bez konieczności wykonywania wcześniejszych badań lekarskich. Istotne jest tutaj, aby urlop został rozpoczęty bezpośrednio po okresie niezdolności do zadań.

Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca 2008 r. (II PK 214/07) wskazał, że jeżeli powód rozpoczął urlop wypoczynkowy po ustaniu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, to nie zachodziła sytuacja zobowiązująca pracodawcę do przesunięcia urlopu na później. Tym bardziej nie miał takiego obowiązku pracownik stosujący się do uzgodnionego z pracodawcą planu urlopów po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. SN podkreślił, że urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem jego rozpoczęcia jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Są one konieczne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed wypoczynkiem nie przeczy istocie tego urlopu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA