fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

BHP: Zbieg terminów badań to dwie kontrole u lekarza pracy

Okresowa kontrola lekarska ma zweryfikować zdolności etatowca do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.
shutterstock
Po chorobie trwającej co najmniej 30 dni pracownik musi odwiedzić lekarza. W tym czasie mogą stracić ważność jego badania okresowe. W skierowaniu trzeba wtedy wskazać na potrzebę podwójnej weryfikacji stanu zdrowia.

Obok kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do wykonywania pracy zatrudniony musi też mieć właściwe kwalifikacje zdrowotne. Ponieważ stan zdrowia podlega mniejszym lub większym wahaniom, obowiązkiem pracodawcy w zakresie tzw. profilaktycznej opieki zdrowotnej jest kierowanie podwładnych na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne. Każde z nich przeprowadza się w określonej sytuacji.

Niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwająca dłużej niż 30 dni powoduje konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych. Natomiast co pewien czas pracownik musi również przejść badania okresowe. Ich terminy wyznacza lekarz medycyny pracy w zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku.

W praktyce bywa, że w okresie korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego traci ważność zaświadczenie medyczne z przeprowadzonych wcześniej badań okresowych. Szef może mieć wówczas problem z prawidłową oceną sytuacji – czy w chwili powrotu podwładnego do pracy powinien go skierować na dwa rodzaje badań, czy wystarczy, że przejdzie on jedno z nich – kontrolne lub okresowe. Ostatecznie obydwa one mają przecież na celu wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy (zakładając, że są medyczne podstawy do wydania takiego orzeczenia).

Odnosząc się do tych wątpliwości, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że są to całkowicie odrębne i niezależne rodzaje badań profilaktycznych. Celem tych okresowych jest cykliczna weryfikacja zdolności podwładnego do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w warunkach opisanych na skierowaniu. Ich częstotliwość zależy od rodzaju czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisku pracy. W zaświadczeniu wydanym po badaniu okresowym lekarz wskazuje datę kolejnej kontroli stanu zdrowia. Badania należy wykonać przed upływem ważności obowiązującego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania kontrolne związane są z kolei z koniecznością kontroli stanu zdrowia pracownika, który był niezdolny do pracy z powodu choroby przez co najmniej 30 dni. Ma na celu ustalenie, czy ta niedyspozycja nie wpłynęła na jego zdolność do wykonywania umówionej pracy. Oznacza to, że badania okresowe są zupełnie niezależne od kontrolnych, a wykonanie jednych nie wyłącza konieczności przeprowadzenia drugich. Te kontrolne są bowiem konieczne, mimo że pracownik posiada ważne badania okresowe.

Gdy badania okresowe zdezaktualizowały się w okresie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, pracodawca musi wysłać zatrudnionego zarówno na badania okresowe, jak i kontrolne. Potrzeba ich przeprowadzenia powinno wynikać z wydanego skierowania. Lekarz medycyny pracy otrzyma wówczas sygnał, że upłynął termin ważności badań okresowych oraz że wystąpiła konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych. Wiąże się to z niedawną niedyspozycją zdrowotną, która mogła wpłynąć na zdolność wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jeśli konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych pokrywa się z utratą ważności profilaktycznych badań okresowych, pracownik powinien być skierowany na dwa badania. Natomiast gdy w pierwszej kolejności nastąpi konieczność przeprowadzenia badania kontrolnego, a zbliża się termin kolejnego badania okresowego, pracodawcę wiąże wskazany przez lekarza medycyny pracy nowy termin przeprowadzenia badania okresowego w orzeczeniu wydanym po badaniu kontrolnym. Przesuwa się wówczas termin badania okresowego w wyniku wykonania tego kontrolnego.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA