fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Oferta GetBacku warta miliard złotych

www.getbacksa.pl
IPO windykacyjnej spółki może być warte nawet 1 mld zł, zaś kapitalizacja całej firmy może sięgnąć blisko 2,5 mld zł. Zapisy na akcje ruszają lada dzień.

GetBack opublikował dzisiaj prospekt emisyjny (zatwierdzony w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji obejmującą do 40 mln akcji: 20 mln nowych walorów i 20 mln istniejących. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80 mln sztuk i wszystkie zostaną dopuszczone do obrotu na GPW.

 

- Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju całej grupy. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez GetBack w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW. Z emisji nowych akcji w ramach oferty zamierzamy pozyskać 400-500 mln zł brutto – mówi Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku.

Ceny emisyjnej jeszcze nie znamy (zostanie opublikowana 4 lipca, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu), dziś wieczorem lub jutro rano poznamy cenę maksymalną. Ale ze słów prezesa wynika, że wartość IPO, obejmującej 40 mln akcji, może sięgnąć 0,8-1 mld zł. Będzie to zatem jedno z największych w tym roku IPO na warszawskiej giełdzie (Dino – 1,65 mld zł, Griffin Real Estate - 0,5 mld zł). Kapitalizacja spółki wyniosłaby wtedy 2-2,5 mld zł, a free-float 0,8-1 mld zł.

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach 26 czerwca - 3 lipca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 20 czerwca. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 19 czerwca - 4 lipca. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi 10 lipca. Funkcję oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu pełni Haitong Bank. Pozostałymi współprowadzącymi są mBank, Mercurius DM, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank i Trigon DM oraz Wood & Company. Vestor DM pełni funkcję współmenadżera oferty.

Pozyskane z oferty środki będą przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek, przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce, jak również za granicą, przy czym w ramach tego celu, w przypadku braku odmiennych atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych zarząd nie wyklucza odkupywania przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte portfeli wierzytelności od zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w odniesieniu do których spółka zarządza ich portfelami wierzytelności. GetBack zamierza wykorzystać wpływy z emisji w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania środków. W przypadku, gdy wpływy z emisji będą niewystarczające dla realizacji transakcji nabycia portfeli wierzytelności, grupa kapitałowa może sfinansować pozostałą część transakcji ze środków własnych lub finansowania dłużnego. Na potrzeby nabycia portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte spółka obejmie oraz opłaci certyfikaty inwestycyjne tych funduszy. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych, zdaniem zarządu, okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność w stosunku do działalności spółki, nie jest wykluczone wykorzystanie środków w ciągu 9 -12 miesięcy na transakcje nabycia takich podmiotów.

GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Obecnie zarządza wierzytelnościami 22 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3 proc. wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA