fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm na rozwój eksportu i internacjonalizację

123RF
Do końca wakacji Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych czeka na przedsiębiorców, którzy mają opracowaną długofalową strategię ekspansji, wybrali nowe rynki docelowe, a teraz chcieliby zdobyć dofinansowanie na realizację tego pomysłu.

A wszystko za sprawą działania 3.2.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw" regionalnego programu województwa mazowieckiego. Przewiduje ono m.in. wsparcie dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność w tym regionie, które chciałyby rozpocząć lub rozwijać sprzedaż towarów lub usług na nowych rynkach zagranicznych.

W celu wsparcia takiej ekspansji przewiduje się zwrot części (do 50 proc.) kosztów związanych np. z udziałem w międzynarodowych targach lub wystawach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, pozyskiwaniem certyfikatów i świadectw, poszukiwaniem i doborem zagranicznych kontrahentów.

Aby móc ubiegać się o takie wsparcie, firma musi wykazać, że na poważnie podchodzi do próby międzynarodowej ekspansji. Nie może być zatem tak, że przypadkowo wybierze sobie jakieś targi lub misję, traktując to jako pewną próbę. Podstawą realizacji projektu, który miałby zostać dofinansowany, musi być bowiem dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. W celu przygotowania takiego dokumentu przedsiębiorca może skorzystać z usług wyspecjalizowanych doradców, a koszt nabycia takiej usługi także będzie mógł zostać objęty wsparciem. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do tego działania, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie: od etapu tworzenie koncepcji (strategii) po jej realizację.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane za pomocą systemu elektronicznego do dnia 31 sierpnia do godziny 15. Później wniosku nie uda się już zarejestrować. Za ich nabór i późniejszą ocenę odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na dofinansowanie najlepszych, tj. takich, które w największym stopniu wpiszą się w kryteria wyboru projektów i pozwolą w największym stopniu przybliżyć się do celów i rezultatów założonych w programie operacyjnym, zarezerwowano 7 mln euro (ok 30,7 mln zł).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA