fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Rozliczenia kontraktów futures zwykle mają postać pieniężną

123RF
Inwestor nie ma obowiązku uiszczać całej kwoty, na jaką opiewa określony kontrakt futures. Otwierając daną pozycję powinien on wpłacić tylko część wartości.

Przez kontrakt futures należy rozumieć zestandaryzowaną umowę, będącą przedmiotem obrotu regulowanego, która nakłada na jedną z jej stron obowiązek dostawy, a na drugą – odbioru aktywów w określonej ilości i cenie, w ustalonym terminie. Kontrakty futures mogą występować zarówno na giełdach papierów wartościowych, jak i na giełdach towarowych. W przypadku tego typu kontraktów, zobowiązanie do nabycia lub sprzedaży aktywów nie jest bezwarunkowe (wygasa ono w momencie zamknięcia pozycji). Nie ma zatem obowiązku utrzymywania kontraktu do czasu wygaśnięcia, tj. do końca jego notowań - można go „zlikwidować" w dowolnej chwili w trakcie sesji giełdowej.

Zamknięcie pozycji następuje poprzez zawarcie transakcji odwrotnej do transakcji pierwotnej. Otwarta pozycja długa (zakup kontraktu) jest wygaszana poprzez sprzedaż kontraktu (zajęcie pozycji krótkiej). Posiadacz pozycji krótkiej likwiduje ją natomiast w drodze zakupu kontraktu, czyli zajęcia pozycji długiej. W celu zbycia kontraktu futures nie trzeba go uprzednio posiadać.

Z depozytem

Kontrakty futures charakteryzuje to, że inwestor nie ma obowiązku uiszczać całej kwoty, na jaką opiewa określony kontrakt. Otwierając daną pozycję (krótką lub długą) powinien on wpłacić tylko część wartości (tzw. depozyt). Wyróżnia się przy tym dwa rodzaje depozytów: wstępny i właściwy depozyt zabezpieczający. Wartość depozytu wstępnego jest wyższa i obowiązuje w chwili rozpoczęcia transakcji, zaś wartość depozytu właściwego określa minimalną wielkość środków, konieczną dla utrzymania danego kontraktu. Nabywając lub sprzedając kontrakt futures (zawierając długą lub krótką pozycję) inwestor powinien wpłacić depozyt wstępny, który pomniejszają codziennie poniesione straty oraz zwiększają wygenerowane zyski, powstałe wskutek nowej wartości kontraktu (należy pamiętać, że strata inwestora zajmującego długą pozycję staje się źródłem zysku oraz zwiększenia środków pieniężnych inwestora zajmującego pozycję przeciwstawną i odwrotnie). Gdy depozyt wstępny spada poniżej wartości wymaganej dla depozytu właściwego, wówczas inwestor powinien uzupełnić go do aktualnego poziomu depozytu wstępnego. Większość rozliczeń kontraktów futures ma charakter pieniężny.

Ewidencja

Kontrakt futures należy zaewidencjonować:

1. Wpłata depozytu wstępnego

Wn „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim)

Ma „Rachunki bankowe" (rachunek bieżący)

2. Zmniejszenie depozytu wstępnego, wobec poniesienia straty

– zmniejszenie depozytu

Wn „Rozliczenie kontraktu"

Ma „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim)

– ewidencja straty

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Rozliczenie kontraktu"

– uzupełnienie depozytu

Wn „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim)

Ma „Rachunki bankowe" (rachunek bieżący)

3. Zwiększenie depozytu wstępnego, wobec osiągnięcia zysku

– zwiększenie depozytu

Wn „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim)

Ma „Rozliczenie kontraktu"

– ewidencja zysku

Wn „Rozliczenie kontraktu"

Ma „Przychody finansowe"

– przekazanie nadwyżki ponad wymagany poziom depozytu wstępnego na rachunek bieżący inwestora

Wn „Rachunki bankowe" (rachunek bieżący)

Ma „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim)

4. Rozliczenie kontraktu futures wobec jego zamknięcia i likwidacji depozytu

Wn „Rachunki bankowe" (rachunek bieżący)

Ma „Rachunki bankowe" (rachunek w biurze maklerskim).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA