fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Reform brak, a deficyt finansów publicznych będzie spadał

Bloomberg
Deficyt finansów publicznych w 2017 r. ma wynieść 2,9 proc. PKB, jednak w tych szacunkach nie uwzględniono efektów obniżenia wieku emerytalnego oraz podwyżki kwoty wolnej od podatku – tak wynika z projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019, do którego dotarła Rzeczpospolita.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa, którego projektem we wtorek ma się zająć rząd, to ważny dokument określający polityką fiskalną i gospodarczą rządu na kolejne lata. Do końca kwietnia musimy go także przedstawić Komisji Europejskiej, która oceniać będzie czy podejmowane przez rząd działania zapewniają równowagę makroekonomiczną.

W projekcie WPFP na lata 2016-2019 – do którego dotarła Rzeczpospolita, prognozuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. wyniesie 2,6 proc. PKB, a w kolejnych latach odpowiednio 2,9 proc. PKB, 2,0 proc. PKB i 1,3 proc. PKB. Zadłużenie państwa w relacji do PKB po wzroście do 52,5 proc. w 2017 r., w kolejnych latach będzie się obniżać, osiągając na koniec 2019 r. poziom 50,4 proc.

Z kolei wzrost PKB w 2017 r. ma wynieść 3,9 proc., w 2018 – 4 proc., a w 2018 r. – 4,1 proc.

Oczekuje się, że realizacja tych działań przyczyni się do zwiększenia dochodów podatkowych w 2017 r. o 6,5-16,7 mld zł, do 2018 r. – 11,9-27 mld zł (narastająco), a do 2019 r. – 22-33 mld zł. Po drugie, w scenariuszu bazowym WPFP przyjęto, że w 2017 r. nastąpi obniżenie stawek VAT, co spowoduje spadek wpływów z tego podatku od ok. 7,2 mld zł w przyszłym roku. Jednocześnie nie uwzględniono proponowanych zmian dotyczących ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego, z uwagi na trwające prace nad docelowym kształtem tych reform. Gdyby obniżenie wieku emerytalnego do 60/65 lat zostało wprowadzone w kształcie zaproponowanym przez prezydenta, koszty w 2017 r. wyniosły by 8,6 mld zł, w 2018 r. - 10,2 mld zł, a w 2019 – prawie 12 mld zł.

Z kolei koszty jednorazowej podwyżki kwoty wolnej do 8 tys. zł to ok. 21 mld zł rocznie – szacuje resort finansów w WPFP. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rządowym projektem rozwiązania w tym zakresie. Obecnie rozważane jest stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od opodatkowania - o 1000 zł rocznie począwszy od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Skutki proponowanego wariantu to ubytki w dochodach na 4 mld zł w 2017 r., 8 mld zł w 2018 r. oraz 12 mld zł w 2019 r. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o 1/4 rocznie. Projekt jest obecnie w trakcie prac analitycznych.

- W kontekście krajowych i europejskich wymogów fiskalnych, w szczególności przestrzegania stabilizującej reguły wydatkowej, równoczesna realizacja planowanych zmian w zakresie wieku emerytalnego oraz kwoty wolnej od opodatkowania implikowałaby konieczność istotnej repriorytetyzacji wydatków lub podjęcia dodatkowych działań po stronie dochodowej, wykraczających poza obecnie realizowany pakiet rozwiązań, którego celem jest w szczególności ograniczenie luki VAT w ciągu 3 lat do poziomu średniej w UE – podkreśla resort finansów w projekcie WPF.

I dodaje, że ostateczna decyzja dotycząca obniżenia stawek VAT zapadanie w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA