fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Sąd ogłosił upadłość SK Banku

Fotorzepa
Dzisiaj Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, którego działalność KNF zawiesiła w listopadzie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością banku, tj. faktem, że aktywa SBRzR (występującego pod nazwą SK Bank) nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Jednocześnie w ocenie sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SK Banku będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie trzech miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SK Banku w Wołominie z dniem 21 listopada 2015 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego. Jego depozyty miały wartość ok. 3,3 mld zł, zaś aktywa na koniec 2014 r. 3,8 mld zł. Banki komercyjne musiały sfinansować w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ochronę depozytów SK Banku, co kosztowało je w IV kwartale ok. 2,05 mld zł brutto.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA