fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO BH emituje kolejne listy zastawne

PKO Bank Hipoteczny wyemituje pięcioletnie listy zastawne, tym razem złotowe, o wartości 265 mln zł i stałym oprocentowaniu 2,69 proc.

We wtorek PKO Bank Hipoteczny dokonał przydziału listów zastawnych denominowanych w złotych o terminie zapadalności ustalonym na 10 września 2021 roku i stałym oprocentowaniu w wysokości 2,69 proc. (+ 57 pb ponad MidSwap). Wartości emisji wyniesie 265 mln złotych. Listy zastawne zostaną wyemitowane w czwartek, oferta skierowana była do inwestorów instytucjonalnych.

– Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne denominowane w złotych o stałym oprocentowaniu. Była to największa z przeprowadzonych dotychczas w Polsce emisji listów zastawnych denominowanych w złotych o stałym oprocentowaniu. Tym bardziej jej wynik należy uznać za satysfakcjonujący. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, oprocentowanie listów zastawnych o stałym oprocentowaniu jest na początku nieco wyższe od oprocentowania listów zastawnych o zmiennej stopie procentowej. Warto jednak odnotować, że pozostanie ono niezmienne aż do września 2021 r. – mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego.

Zapisy na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego złożyło 12 inwestorów, ci z Polski obejmą ponad 45 proc. emisji. Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 5 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r. Terminy wymagalności dotychczas wyemitowanych w ramach Programu listów zastawnych przypadają na okres między grudniem 2020 roku i majem 2022 roku, a ich obecne oprocentowanie wynosi od 2,42 proc. do 2,48 proc.

Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO BH zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi. Bank ten jest liderem pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych. W 2016 r. przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Tylko w tym roku wyemitował 525 mln euro listów zastawnych w euro oraz 500 mln zł w złotych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA