fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

MS: zarobki aplikantów u patronów to sprawa samorządów

123RF
Wprowadzenie do Regulaminów odbywania aplikacji regulacji dotyczących wynagradzania aplikantów należy do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych – wskazał w odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister sprawiedliwości, Marcin Warchoł.

Czterej posłowie ruchu Kukiz'15 w interpelacji zwrócili uwagę na brak regulacji w zakresie wynagrodzeń dla aplikantów adwokackich i radcowskich.

- Powszechnym, a zarazem niepokojącym zjawiskiem jest to, że wielu aplikantów, mimo prestiżu zawodu i jego społecznej misji, boryka się z trudną sytuacją finansową, wobec braku jakichkolwiek regulacji dotyczących wynagradzania aplikantów. Moi rozmówcy, wskazywali, iż, aplikanci wobec tej sytuacji, często zmuszeni są do podjęcia dodatkowej pracy, jednakże nie jest to do końca możliwe, w sytuacji gdy aplikant pracuje u swojego patrona 40 h tygodniowo bezpłatnie. Ponadto, regulamin odbywania aplikacji bardzo rygorystycznie traktuje kwestie dodatkowego zatrudnienia aplikanta, na które każdorazowo musi wyrazić zgodę patron oraz dziekan okręgowej rady adwokackiej – napisano w interpelacji.

Posłowie zapytali się, czy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa zmianę regulaminu odbywania aplikacji i wprowadzenie do niego precyzyjnych regulacji dotyczących wynagradzania aplikantów w czasie odbywania aplikacji u patrona.

W odpowiedzi wiceminister Marcin Warchoł wskazał, że art. 76a ustawy – Prawo o adwokaturze przewiduje możliwość zatrudniania aplikanta na podstawie stosunku pracy przez patrona. Ustawa o radcach prawnych nie zawiera natomiast regulacji odnoszących się do problematyki zatrudniania aplikantów przez patrona. Wysokość wynagrodzenia aplikanta w przypadku takiej umowy jest sprawą indywidualną. – Nie można jednak nie zauważyć, że sytuacja finansowa adwokatów i radców prawnych - patronów może być skrajnie odmienna i zapewne także od niej uzależnione jest wynagrodzenie aplikanta – zwrócił uwagę Marcin Warchoł. - Zarówno jednak w przypadku umowy o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenia między aplikantem a adwokatem czy radcą prawnym, przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) gwarantują minimalne wynagrodzenie oraz minimalną stawkę godzinową – zaznaczył.

Zdaniem wiceministra, w sytuacji opisanej w interpelacji, tj. pracy u patrona w wymiarze 40 godzin tygodniowo bez wynagrodzenia, niewątpliwie naruszone są powszechnie obowiązujące regulacje dotyczące zasad wynagradzania za pracę. - Przypadki takie winny być zgłaszane Państwowej Inspekcji Pracy. Aplikanci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia korzystają także z pełnej ochrony na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego i w przypadku naruszeń ich praw, powinni korzystać z uprawnień wynikających z ww przepisów powszechnie obowiązujących – napisał Warchoł.

Co do przedstawionego w interpelacji pytania o ewentualną zmianę Regulaminów odbywania aplikacji i wprowadzenie do nich regulacji dotyczących wynagradzania aplikantów, wiceminister wskazał, że zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 58 pkt 12 b ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w art. 60 pkt 8 c ustawy o radcach prawnych, uchwalanie regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji należy do zakresu działania odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

Odnosząc się do pytania o rodzaj umów zawieranych przez aplikantów z patronami, Warchoł wyjaśnił, że ustawa - Prawo o adwokaturze wskazuje jedynie ogólnie w art. 76a, że patron może zatrudniać aplikanta na podstawie stosunku pracy, natomiast ustawa o radcach prawnych nie zawiera regulacji w tym zakresie. Również Regulaminy odbywania aplikacji nie regulują kwestii zatrudniania aplikantów. Decyzja co do ewentualnego zatrudnienia oraz wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) pozostaje w gestii patrona w ramach przepisów powszechnie obowiązujących, tj. przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego. Natomiast w odniesieniu do części szkoleniowej, z aplikantami zawierane są umowy określające zasady i warunki odbywania aplikacji u patrona.

Wiceminister zwrócił uwagę, że zarówno aplikanci adwokaccy, jak i radcowscy mają możliwość podejmowania innego zatrudnienia czy zajęcia w trakcie odbywania aplikacji.

W przypadku aplikantów radcowskich, ani przepisy ustawy samorządowej, ani Regulamin odbywania aplikacji nie zawierają żadnych ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia czy zajęcia obok odbywanej aplikacji. Natomiast w stosunku do aplikantów adwokackich, § 13 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej stanowi, że inne zajęcia aplikanta - poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona w okresie aplikacji - wymagają zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej, który zasięga opinii kierownika szkolenia. – Do Ministerstwa Sprawiedliwości nie docierają sygnały ani skargi od aplikantów co do trudności w podejmowaniu dodatkowych zajęć w trakcie aplikacji – poinformował Warchoł. - Z danych otrzymanych od samorządu adwokackiego wynika, że przykładowo w roku 2016 99,6 % wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie aplikantów rozpatrzono pozytywnie (spośród 950 wniosków jedynie 4 aplikantom odmówiono zgody na zatrudnienie) – dodał.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA