Dodatek za rozłąkę bez składek ZUS

Rekompensaty dla pracownika za zmniejszenie kontaktu z najbliższymi z powodu zadań służbowych nie wlicza się do podstawy wymiaru składek.

Publikacja: 24.01.2024 11:05

Dodatek za rozłąkę bez składek ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy spółki działającej w sektorze usług budowlanych, która, tak jak mówią podpisane kontrakty, świadczy swoje usługi m.in. na terenie Niemiec.

Pracę wykonują natomiast polscy pracownicy oddelegowani tam na podstawie zaświadczenia A1. Potwierdza ono, że pracownik wykonujący pracę na terenie Unii Europejskiej podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na terenie Polski. Brak takiego zaświadczenia powoduje, że pracownik powinien być ubezpieczony tam, gdzie wykonuje pracę.

Czytaj więcej

Dodatek za rozłąkę zwolniony z opodatkowania

Spółka zamierza wypłacać osobom zatrudnionym dodatek za rozłąkę. Jest to rodzaj rekompensaty dla pracownika za zmniejszenie kontaktu z najbliższymi, co wynika z konieczności wykonywania obowiązków służbowych w odległym miejscu. Wysokość dodatku będzie równa sumie diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy przychód z tego tytułu będzie wyłączony z podstawy wymiaru składek.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak. W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe faktycznie jest przychód. Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 18.

ZUS wskazał, że taki dodatek nie jest oskładkowany tylko do kwoty nieprzekraczającej wysokości diety należnej za odbywanie przez pracownika krajowej podróży służbowej. Nadwyżka ponad ten limit będzie już wliczana do podstawy wymiaru.

Decyzja ZUS oddział w Lublinie DI/200000/43/4/2024

Sprawa dotyczy spółki działającej w sektorze usług budowlanych, która, tak jak mówią podpisane kontrakty, świadczy swoje usługi m.in. na terenie Niemiec.

Pracę wykonują natomiast polscy pracownicy oddelegowani tam na podstawie zaświadczenia A1. Potwierdza ono, że pracownik wykonujący pracę na terenie Unii Europejskiej podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na terenie Polski. Brak takiego zaświadczenia powoduje, że pracownik powinien być ubezpieczony tam, gdzie wykonuje pracę.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona