Odprawa emerytalna: prymat związku funkcjonalnego nad czasowym

Pracownik, który na dzień ustania stosunku pracy nie spełnia wszystkich przesłanek warunkujących nabycie uprawnień do emerytury, nie zawsze będzie pozbawiony prawa do odprawy emerytalnej.

Publikacja: 31.08.2023 02:00

Odprawa emerytalna: prymat związku funkcjonalnego nad czasowym

Foto: pieniadze.rp.pl

Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w  związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Odprawa emerytalna (rentowa) ma charakter świadczenia socjalnego, a jej celem jest ułatwienie pracownikowi przystosowania się do nowej rzeczywistości po zakończeniu aktywności zawodowej. Jest ona gwarantowana ustawowo, co oznacza, że każdemu pracownikowi spełniającemu przesłanki do jej wypłaty przysługuje roszczenie w stosunku do pracodawcy o jej zapłatę. Prawo do odprawy, jak i jej wysokość, są przy tym niezależne od stażu pracy uprawnionego.

Pozostało 86% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt