Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługiwał jej zwrot.

- Z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS wypłacił już przedsiębiorcom 60 mln zł. Kolejna transza, 256 mln zł została wypłacona dziś. Oznacza to, że łączna kwota przekroczyła już 316 mln zł – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dodaje, że kolejne transze są w przygotowaniu.

- Nadpłatę ZUS przekazuje na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia - zaznacza prof. Uścińska. - Oczywiście staramy się, aby te środki trafiły na konta przedsiębiorców jak najszybciej - dodaje.

Czytaj więcej

Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna

Czytaj więcej

Masz zwrot składki zdrowotnej, dostaniesz karę od fiskusa