Organ rentowy rozpoczął właśnie wysyłkę stosownych informacji. Będzie zamieszczona na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak co roku w tym okresie dowiedzą się oni, czy na swoim koncie mają nadpłatę, niedopłatę czy też zerowe saldo. ZUS poinformuje ich też, w jakiej wysokości przelewy przekazano w 2022 r. i jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Z kolei płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w układzie ratalnym, otrzymają informację, jaka kwota pozostała im do spłaty.

Czytaj więcej

Zadłużonych w ZUS jest mniej, ale dług jest większy

– Ważne jest to, aby każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość, jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Bez tej wiedzy trudno prowadzić biznes. Dlatego co roku przekazujemy takie informacje płatnikom – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Zakład sugeruje, żeby przedsiębiorcy zestawili wykaz wpłat z 2022 r. przesłany przez organ rentowy ze swoimi księgami finansowymi. Mogą w ten sposób zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez ZUS zgadza się z tą, którą oni mają.

Co zrobić, gdy na koncie jest niedopłata?

– Niewielkie zaległości należy spłacić poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Można je obliczyć w kalkulatorze odsetkowym dostępnym dla płatników składek na stronie ZUS – mówi Paweł Żebrowski.

Z kolei, jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, powinien złożyć wniosek o jego rozłożenie na raty.

– Więcej informacji na ten temat udzieli każdy doradca ds. ulg i umorzeń. Przedstawi on najkorzystniejsze warunki spłaty długu, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić na e-wizytę – mówi rzecznik ZUS.

I przypomina o konsekwencjach takiego zadłużenia.

– Mający zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne musi się liczyć z tym, że zostanie z tego powodu wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem uczestniczenia w przetargach jest bowiem brak takiego zadłużenia – przypomina.

A co w przypadku nadpłaty?

– Płatnik może pomniejszyć o nią kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności składek – mówi rzecznik ZUS.

Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (na formularzu RZS-P – przyp. red.).

– Nadpłatę zwrócimy wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS – dodaje Żebrowski.