Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przeprowadzać kontrole u płatnika składek. W tym celu może weryfikować prawidłowość rozliczania składek czy ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości. Paragraf pierwszy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (DzU nr 164, poz. 1165) określa częstotliwość przeprowadzania kontroli przez ZUS.

Planowa lub ad hoc