Katarzyna Kalata

Opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem także wlicza się do limitu zasiłku

Okres zasiłku opiekuńczego przysługującego łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, włącznie z tymi z niepełnosprawnością, nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym.

Dłuższy urlop rodzicielski także na dzieci urodzone przed zmianą przepisów

Nowelizacja kodeksu pracy weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. Ale z wprowadzonego nią dłuższego wymiaru urlopu rodzicielskiego mogą też korzystać rodzice dzieci urodzonych znacznie wcześniej.

ZUS nie zwróci nadpłaconych składek nawet po wyroku

Na korektę danych na swoim koncie płatnicy mają tylko pięć lat. Nawet gdy powodem niedochowania terminu będzie sprawa w sądzie, zdaniem organu rentowego nie będą mogli odzyskać nadpłaty składek.

Czy w święta trzeba odebrać telefon od szefa?

Brak odpowiedzi na kontakt ze strony przełożonego w czasie wolnym nie może skutkować konsekwencjami dla pracownika, jeśli nie został on zobowiązany do pełnienia dyżuru lub pracy.

Alkohol na firmowej wigilii nie usprawiedliwi agresji

Nawet jeśli pracodawca przyzwoli na spożywanie alkoholu na spotkaniu, które odbywa się w miejscy pracy, pracownik poniesie konsekwencje za negatywne zachowania.

Firmowe obchody Bożego Narodzenia z szacunkiem dla innych wyznań

Organizując spotkania wigilijne czy świąteczny wystrój biura pracodawca powinien zachować równowagę, kulturę i umiar w okazywaniu swoich przekonań religijnych. Praktykowania tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w miejscu pracy nie można jednak uznać za przejaw dyskryminacji.

Zwolnienie za kłamstwo na etapie rekrutacji nie zawsze możliwe

Nie można rozwiązać z pracownikiem umowy z powodu jego działań i zachowań podejmowanych przed nawiązaniem stosunku pracy. Chyba że przekłada się to na nieprawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków z powodu braku deklarowanych umiejętności czy uprawnień.

Praca zdalna z zagranicy może zmieniać kraj ubezpieczeń

Strony mogą ustalić, że miejscem świadczenia pracy zdalnej będzie inne państwo. W zależności zaś od wybranego kraju mogą obowiązywać odmienne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.

ZUS nie każe już pomijać zarobku z zakończonego zlecenia przy liczeniu zasiłku z etatu

Składników wynagrodzenia, które pracodawca przestał wypłacać pracownikowi, nie wlicza się do podstawy zasiłków. Ale od 6 września 2023 r. ZUS pozwala uwzględniać przychód z dodatkowej umowy zlecenia, która ustała.

„Praca na rzecz” to także wystawianie faktury w ramach umowy B2B

Jeżeli ZUS uzna, że pracownik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie (zarzut tzw. pracy na rzecz), przypisze firmie zaległe składki.