Porozumienie w tej sprawie podpisali 9 stycznia Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia i adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu.

Pełnomocnikiem do realizacji porozumienia została adwokat dr Kamila Mrozek, która koordynować będzie działania adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne doradztwo prawne w zakresie objętym postanowieniami niniejszego porozumienia.

Prezydent Wrocławia do bieżącego kontaktu w sprawach objętych porozumieniem wskazał Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Strony porozumienia podkreślają, że jest ono wyrazem solidarności z ofiarami i poszkodowanymi w wyniku przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym i rasistowskim. "Podejmujemy współpracę kierowani przeświadczeniem o niezbędności zapewnienia szybkiej pomocy prawnej poszkodowanym. Zważywszy na wielką szkodliwość społeczną naruszeń praw człowieka w takich przypadkach, pragniemy, poprzez przywrócenie porządku publicznego, o który dbamy w naszym mieście w duchu tradycji chrześcijaństwa, humanizmu i otwartości, ułatwić otrzymywanie natychmiastowej pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości i zadośćuczynienia".