Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zareagowało w ten sposób na zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który podczas zebrania sędziów tego sądu porwał wniosek 31 sędziów, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad.

W podjętej w sobotę uchwale Prezydium NRA stwierdza, że takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane w wymiarze sprawiedliwości. - Podważa zaufanie obywateli do sądów godząc tym samym w interes publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie - czytamy w uchwale.

Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.