Prokurator Dariusz Korneluk został wybrany na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego w konkursie ogłoszonym przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Do konkursu zgłosiło się 5 prokuratorów. Po publicznym wysłuchaniu kandydatów zespół rekomendował Korneluka, m.in. z uwagi na „największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury, a nadto wobec przedstawienia szerokiej i spójnej wizji prokuratury”. W czwartek 14 marca premier Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego.

Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w rozmowie z portalem Onet.pl, stwierdziła, że Korneluk nie został skutecznie powołany na stanowisko prokuratora krajowego. - Powód jest oczywisty. Nigdy nie doszło do skutecznego odwołania pana Dariusza Barskiego, który z tego powodu wciąż zajmuje stanowisko prokuratora krajowego. Dlatego pan prezydent nie mógł wydać opinii w sprawie powołania pana Korneluka - wyjaśniła prezydencka minister.

Paprocka przypomniała, że w Trybunale Konstytucyjnym wciąż rozpoznawana jest sprawa sporu kompetencyjnego między prezydentem, premierem a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. - Prezydent na mocy art. 14 ustawy Prawo o prokuraturze, która określa tryb powoływania prokuratora krajowego, wniósł do TK o rozpoznawanie tego sporu w chwili, gdy prokurator generalny Adam Bodnar oświadczył, że pan Barski nie jest prokuratorem krajowym. I do chwili rozpoznania tej sprawy przez trybunał wszelkie działania wokół stanowiska prokuratora krajowego powinny być bezwzględnie zawieszone. Nie na podstawie jakiejś decyzji TK, ale z mocy prawa — wskazała w rozmowie z Onetem minister w Kancelarii Prezydenta.

Stwierdziła również, że "kolejny raz mamy sytuację, kiedy prezes Rady Ministrów i minister sprawiedliwości łamią prawo". — Skutkiem tego będzie ogromny chaos. Bo prokurator krajowy ma swój zakres obowiązków, powołuje i odwołuje prokuratorów i nie tylko. Jeśli więc jego, czyli pana Korneluka, niepowołanego legalnie na stanowisko prokuratora krajowego, decyzje będą podważane, a będą, to zapanuje wielkie zamieszanie. Będzie podważanie powołań prokuratorskich, aktów oskarżenia, wniosków o kontrolę operacyjną. Najwięcej stracą na tym ofiary przestępstw — ostrzegła.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk powołał nowego prokuratora krajowego