Pełnomocnik nowej rzeczniczki Prokuratora Generalnego wydał oświadczenie

Publikujemy oświadczenie pełnomocnika prokurator Prokuratury Krajowej Anny Adamiak, która została w ostatnim czasie rzecznikiem prasowym Prokuratora Generalnego. Zaprzeczono w nim, iż prok. Adamiak pomogła białoruskim służbom w aresztowaniu tamtejszego opozycjonisty Alesia Bialackiego.

Publikacja: 01.02.2024 07:39

Prokurator Anna Adamiak na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Prokurator Anna Adamiak na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Foto: PAP/Piotr Nowak

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA PROKURATORA PROKURATURY KRAJOWEJ PANI ANNY ADAMIAK

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się materiały prasowe zawierające nieprawdziwe informacje o działaniach Pani Anny Adamiak, Prokuratora Prokuratury Krajowej, w związku z wnioskiem Republiki Białorusi o pomoc prawną z 2011 r. w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego, białoruskiego opozycjonisty i laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 r. Wobec powielania w przestrzeni medialnej bezpodstawnych zarzutów przeciwko mojej Mocodawczyni, Pani Prokurator Anna Adamiak upoważniła mnie do zaprezentowania opinii publicznej jej stanowiska i udzielenia informacji w zakresie podejmowanych przez nią działań w celu ochrony jej dóbr osobistych.

Na wstępie wskazać należy nieprawdziwe twierdzenia dotyczące Pani Prokurator Anny Adamiak, które opublikowano. Nieprawdą jest, iż Pani Prokurator Anna Adamiak pomogła białoruskim służbom w aresztowaniu tamtejszego opozycjonisty Alesia Bialackiego. Nieprawdą jest, że Pani Prokurator Anna Adamiak jako referent sprawy rozpatrywała wniosek strony białoruskiej w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego i – mimo negatywnej opinii prokuratury w Warszawie – skierowała go do realizacji. Nieprawdą jest także, iż Pani Prokurator Anna Adamiak zignorowała zalecenie ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w myśl którego wnioski z Białorusi należy traktować ze szczególną ostrożnością, gdyż mogą być one pułapką zastawianą na tamtejszych opozycjonistów.

Kwestia dopuszczenia przez Panią Prokurator Annę Adamiak do wykonania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wniosku strony białoruskiej o pomoc prawną w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego była przedmiotem toczącego się w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie to zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem Pani Anny Adamiak na mocy orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt PK I OSD 14.2016. W rzeczonym postępowaniu w szczególności – w ramach rekonstrukcji stanu faktycznego – nie poczyniono ustaleń, jakoby Pani Anna Adamiak skierowała do realizacji wniosek strony białoruskiej o pomoc prawną, pomimo negatywnej opinii Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jak również aby zignorowała ona zalecenie Prokuratora Generalnego w zakresie oceny wniosków strony białoruskiej. Ustalono natomiast, że Pani Anna Adamiak nie miała możliwości wydania polecenia w za

kresie czynności niezbędnych do wykonania – jak również realnej możliwości kontroli – decyzji podejmowanych w prokuraturach okręgowej i rejonowej w zakresie realizacji wniosku, w szczególności zaś sposobu uzyskania danych w myśl obowiązującego prawa bankowego.

W uzasadnieniu orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wskazano przy tym, że wykonawcą czynności, a więc i merytorycznej oceny zasadności wniosku o pomoc prawną pochodzącego od strony białoruskiej, odpowiedzialnym za jego realizację była Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie pod skonkretyzowanym, służbowym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Powielane w przestrzeni medialnej informacje o działaniach Pani Prokurator Anny Adamiak w związku z realizacją wniosku strony białoruskiej o pomoc prawną w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego wprowadzają opinię publiczną w błąd i noszą cechy zniesławienia Pani Anny Adamiak, a także naruszają jej dobra osobiste.

Pojawienie się fałszywych informacji odnoszących się do służby prokuratorskiej Pani Anny Adamiak w czasie, gdy Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar zdecydował się przywrócić Panią Annę Adamiak na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, następnie powołując ją na rzecznika prasowego Prokuratora Generalnego, oznacza, że atak na Panią Prokurator Annę Adamiak ma cel polityczny i stanowi w istocie atak na Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Pani Prokurator Anna Adamiak po raz pierwszy na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej powołana została w 2001 r. W okresie swojej pracy zawodowej sprawowała funkcję Dyrektora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej, była ekspertem Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie stosowania instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, osobistym przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów w Grupie Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także oficerem łącznikowym władz polskich, powołanym do współpracy z Europejskim Komitetem ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu. Pani Prokurator Anna Adamiak odznaczona została również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem za Zasługi dla Policji.

Wszystkie materiały prasowe, w których zawarto opisane w niniejszym oświadczeniu fałszywe informacje, winny być sprostowane. Pani Prokurator Anna Adamiak skierowała już wnioski o sprostowanie materiałów prasowych do redaktorów naczelnych portali „niezalezna.pl” oraz „dorzeczy.pl” i w związku z dalszym rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji będzie kierowała kolejne. W przypadku ich nieuwzględnienia planuje wystąpić na drogę sądową. W sprawie został również skierowany prywatny akt oskarżenia, a w przypadku powielania fałszywych informacji przez kolejne osoby inicjowane będą dalsze postępowania sądowe celem ochrony praw Pani Prokurator Anny Adamiak.

dr Michał Zacharski

adwokat

Czytaj więcej

Prokuratorzy-ziobryści stracili kontrolę nad stroną i tweetami Prokuratury
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność