Apel znalazł się przyjętej przez aklamację uchwale podjętej podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Adwokaci zwrócili się bezpośrednio do obywateli z prośbą, by podczas najbliższych wyborów, każdy podczas swojego osobistego wyboru kierował się dobrem o wspólne dobro, stabilnością prawną w państwie oraz gwarancją rządów prawa i przestrzeganiem praworządności. 

W uchwale wskazano również, że wybrani przedstawiciele władzy ustawodawczej powinni gwarantować szacunek dla wartości konstytucyjnych, poszanowania praw i wolności obywatelskich, w tym praw  mniejszości i ich ochrony, ale wykazywać taki sam szacunek do wartości europejskich. Najbliższe decyzje powinny być, zdaniem adwokatów, podejmowane z myślą o przyszłości przyszłych pokoleń, które będą z nimi żyć. 

Czytaj więcej

Adwokaci apelują o weto dla Lex Tusk. "Nie powinna zaistnieć"

Uchwała przypomina również znaczenie udziału Polski w Unii Europejskiej - pozostanie Polski w UE i współpraca z innymi państwami członkowskimi stanowić ma fundament i rację stanu dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie cała adwokatura stawia sobie jako cel, ale i zadanie szerzenie świadomości prawnej wśród współobywateli oraz informowanie jak ważny jest czynny udział w wyborach, które są zarówno podstawą dla demokracji, ale i największą możliwością wyrażenia woli obywateli, co do prowadzonej w kraju polityki.