Na 23 i 24 kwietnia przewidziane jest zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie.

Podczas niego odbędą się wybory nowego dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego i członków tego sądu, przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej, rzecznika dyscyplinarnego oraz delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Największe emocje budzi wybór dziekana. W tym roku kandyduje trzech warszawskich mecenasów: Łukasz Chojniak, Grzegorz Majewski i Sławomir Zdunek. Każdy wskazuje, że samorząd wymaga znacznych reform, gdyż odbiega od dynamicznych i nowoczesnych realiów rynkowych i nie reprezentuje należycie interesów adwokatów. Postulują też zmiany w systemie szkoleń aplikantów.

– Kandyduję na dziekana ORA, bo widzę, że adwokatura oraz rynek, w którym funkcjonujemy, się zmienia, podczas gdy nasz samorząd w coraz mniejszym stopniu odpowiada na jego wyzwania – mówi Łukasz Chojniak. – Powinniśmy też na poziomie lokalnym popularyzować usługi adwokackie oraz networking z organizacjami biznesowymi. To krok ku nowoczesności, w którą warszawska ORA wciąż nie weszła. Chcę też walczyć z systemem doskonalenia zawodowego, który w obecnym kształcie jest marnowaniem czasu adwokatów, a nie realną możliwością zwiększania ich kompetencji – dodaje.

Z kolei Grzegorz Majewski podkreśla, że adwokatura jest coraz młodsza.

– Należy pomóc koleżankom i kolegom rozpoczynającym dopiero karierę z sukcesem wejść na rynek usług prawniczych – mówi. I uważa, że konieczna jest pomoc w kwestiach pragmatycznych, tj. uzyskaniu zniżek na dostęp do systemów informacji prawnych czy ubieganiu się o kredyt na założenie kancelarii, itp. – Rolą dziekana powinno być też wsparcie adwokatów występujących w roli świadków w procesie karnym, których sąd zwolnił z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Powinni otrzymać wsparcie prawne od samorządu i liczyć na poradę – uważa Majewski.

Sławomir Zdunek choć nie ma wizji samorządu, to ma plany na jego reorganizację i rozwój.

– Jako dziekan chciałbym się skupić przede wszystkim na dwóch sprawach: kontynuacji reformy finansowej oraz na przywróceniu zasady społecznego pełnienia funkcji samorządowych – zapowiada. Jego zdaniem należy poszukiwać innych niż składki członkowskie źródeł finansowania, np. poprzez pozyskiwanie źródeł zewnętrznych, czy też prowadzenie przez radę działalności gospodarczej. – Członkowie władz naszej izby powinni działać z pobudek społecznych, a nie dla korzyści materialnych, dlatego ja sam zrezygnuję z pobierania diety i będę także dążył przynajmniej do znaczącej redukcji ich wysokości – zapewnia mec. Zdunek.

Udział w zgromadzeniu wyborczym jest obowiązkiem każdego adwokata należącego do warszawskiej izby. Kadencja nowo wybranych władz potrwa cztery lata.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ