Minister sprawiedliwości ustalił zmiany zasad, na jakich polska prokuratura współpracuje z PE i organizacjami międzynarodowymi (Eurojust, Europol). Dotąd w sprawach o przestępstwa na szkodę interesów finansowych UE PK prokuratorzy regionalni i okręgowi mogli zwracać się do OLAF o udzielenie informacji, udostępnienie materiałów czy podjęcie działań koordynacyjnych. Teraz powszechne jednostki organizacyjne prokuratury będą umożliwiać realizację zadań PE, wykonując przekazane za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej PK wnioski, wystąpienia i nakazy PE w sprawach pomocy prawnej. Mogą to być czynności postępowania karnego, jak np. doręczanie pism osobom przebywającym za granicą lub instytucjom z siedzibą za granicą; przesłuchiwanie w charakterze oskarżonych, świadków, biegłych, dokonywanie oględzin, przeszukiwanie pomieszczeń, innych miejsc i osób, zajęcie przedmiotów i wydawanie przedmiotów za granicę.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 16 grudnia 2022 r. DzU poz. 2730

Czytaj więcej

Jest projekt MS ws. współpracy polskich śledczych z europejskimi