W uchwale podjętej we wtorek Naczelna Rada Adwokacka uznaje za koniecznie "wprowadzenie zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem w celu skorzystania z prawa do obrony".

Jak czytamy, "aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne (...) nie gwarantują na właściwym poziomie prawa do obrony", a "konstrukcja uzależniająca kontakt z obrońcą od żądania osoby zatrzymanej w wielu przypadkach - z uwagi na brak świadomości zatrzymanego co do przysługującego mu uprawnienia - skutkuje faktycznym ograniczeniem, a pewnych wypadkach wyłączeniem możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony". Dlatego NRA popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich „nałożenia na organy władzy publicznej jednoznacznego obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie niezwłocznego kontaktu z adwokatem oraz zapewniającego techniczne możliwości skorzystania z tego uprawnienia".